İş Hukukunda Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu

güncelleme: yayınlama:

Tarih: 23 Eylül 2016, Cuma
Saat: 9.15-17.45
Yer: santralistanbul Kampüsü, E1-301 

Sempozyum, İstanbul Bilgi Üniversitesi Karşılaştırmalı İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenmiştir.

PROGRAM:

09.15- 09.30 Açılış Konuşmaları

09.30- 11.00     I. Oturum 
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Gülsevil Alpagut (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Yrd. Doç. Dr. F. Burcu Savaş Kutsal: “ Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu Hükümleri Doğrultusunda İşyerinde Psikolojik Taciz”
Dr. Eda Manav Özdemir: “İş Hukukunda Kadın İşçilerin Cinsiyet Ayrımcılığına Karşı Korunması”
Ar. Gör. Canan Ünal:  “İş Sözleşmesinin Sona Ermesinde Yaş Ayırımcılığı”

11.00- 11.30     Ara

11.30- 12.30     II. Oturum
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nurşen Caniklioğlu, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Yrd. Doç. Dr. Çiğdem Sever: “ Vakıf Üniversitelerinde Çalışan Akademisyenler: İşçi mi, Kamu Görevlisi mi?” 
Av. Gülnur Erdoğan “Kaçak Göçmen İşçilerin İş Hukukundan Doğan Hakları”

12.30- 13.30     Öğle yemeği

13.30- 15.00     III. Oturum
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Kübra Doğan Yenisey (İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
 Yrd. Doç. Dr. Ersun Civan : “ Meslek Edinilmiş Ödünç İş İlişkisi İle İlgili Güncel Gelişmeler”  
Ar. Gör. Berna Öztürk : “Özel İstihdam Büroları Aracılığıyla Kurulan Meslek Edinilmiş Ödünç (Geçici) İş İlişkisinde Tarafların İş Sağlığı ve Güvenliği Yükümlülükleri”
Yrd. Doç. Dr. Ozan Ercan Taşkın:”Bir Öneri Olarak İşçi Simsarlığı Suçu”

15.00-15.30      Ara 

15.30-16.30     IV. Oturum
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Süleyman Başterzi (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Yrd. Doç. Dr. Sezgi Öktem Songu : “İş Sözleşmesinin Feshine İlişkin Sözleşmesel Kayıtların Geçerliliği”        
Yrd. Doç. Dr. Yeliz Bozkurt Gümrükçüoğlu:  “İş İlişkisinde Kişisel Verilerinin Korunmasına İlişkin Sorunlar ve Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun” 

16.30-16.45     Ara 

16.45-17.45     V. Oturum 
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Mahmut Kabakçı (İTÜ İşletme Fakültesi)
Yrd. Doç. Dr. Erhan Birben :  “İş Kanununun 2. Maddesindeki Müteselsil Sorumluluk Bakımından Anahtar Teslimi İnşaat Sözleşmesi Kavramı ve Bu İlişkiye Bağlanan Hukuki Sonuçlar”
Ar. Gör. İrem Yayvak Namlı :  “İş Hukukunda Kolektif Hukuki Himaye”