Panel: "Cinsel Çeşitlilik ve İnancın Kesiştiği Yerde: İstanbul'daki LGBT+ Aleviler"

güncelleme: yayınlama:

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Türkiye Kültürleri Çalışma Grubu tarafından düzenlenmektedir.

Konuşmacı: 
Ali Yıldırım (İstanbul Bilgi Üniversitesi Medya Bölümü, Araştırma Görevlisi)
Prof. Dr. Bülent Bilmez (İstanbul Bilgi Üniversitesi Tarih Bölümü, Öğretim Üyesi)

Bu panelde, Ali Yıldırım 2018 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültürel Çalışmalar alanında tamamladığı yüksek lisans tezini sunacak. Moderatörlüğünü, Ali Yıldırım'ın tez danışmanı da olan, Prof. Dr. Bülent Bilmez'in yapacağı panelde, daha önce Türkiye'de fazla tartışılmamış bir alan olan inançsal azınlık grupları ile cinsel çeşitliliğin "kesişimselliği" üzerinde durulacak.


Tarih: 15 Şubat 2019, Cuma
Saat: 18.00
Yer: santralistanbul Kampüsü, E4-209

Görseller