İletişim Fakültesi

güncelleme: yayınlama:

Son başvuru tarihi, ilanın Üniversitemiz web sitesinde yayınlanmasından itibaren 15 (onbeş) günlük sürenin bitimidir.

-         Mimarlık alanında doktora derecesi sahibi,
-         Doktora eğitimini yurtdışında tamamlamış,
-         En az 10 yıl üniversitelerde ders vermiş,
-         Tasarım alanında iş tecrübesi olan,
-         İngilizce dışında ikinci bir yabancı dil bilen,
-         Uluslararası akademik yayınları olan.

1.     Doçent kadrosuna daimi statüde atama yapılacaktır.
2.     Adaylar, özgeçmişlerini, Doçentlik Başarı Belgesi ile Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan dosyalarını 4(dört) set halinde başvuru dilekçelerine ekli olarak başvuru süresi içinde Rektörlüğümüze teslim edeceklerdir.

Süresi içinde yapılmayan başvurular ve postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Adresi
İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü
Santral Kampüsü
Kazım Karabekir Caddesi
NO:2/13
Eyüp-İSTANBUL

Rektörlük: 0212 311 50 00/7692