2022-2023 Erasmus İngilizce Dil Sınavı Duyurusu

güncelleme: yayınlama:

*LÜTFEN HER MADDEYİ DİKKATLİCE OKUYUNUZ*

2022 - 2023 Akademik yılında Erasmus+ Avrupa Öğrenim, Erasmus+ Avrupa Staj ve Erasmus+ Dünya Öğrenim hareketliliği programlarına katılmak isteyen öğrencilerimiz için Erasmus+ İngilizce Dil Sınavı düzenlenecektir.

Sınav Tarihi: 8 Ocak 2022 Cumartesi, saat 09:30 - 14:00
Sınav Yeri: İstanbul Bilgi Üniversitesi, Kuştepe Kampüsü

Sınava katılmak isteyen tüm öğrencilerin linkteki Google Form'u 3 Ocak 2022 saat 12:00'ye kadar doldurmaları gerekmektedir. Sadece bu tarihe kadar formu doldurmuş olan öğrenciler sınava katılım hakkına sahip olacaktır.

DİL SINAVI BAŞVURU FORMU: https://forms.gle/3axZ69XemXLk...
- Sınav,  yazılı sınav ve konuşma sınavı olarak iki bölüm içermektedir. Yazılı sınavın süresi 60 dakika, konuşma sınavının süresi ise 5 dakikadır. 

- Yazılı sınav saat 09:30'da başlayacaktır. Konuşma sınavı ise 11:00 - 14:00 saatleri arasında yapılacaktır.  Sınav günü sınıf kapılarına asılacak listeler üzerinden konuşma sınavlarınızın yerini ve saatini görebilirsiniz.

- Yazılı sınav %75, konuşma sınavı %25 oranında sınav puanınıza etki edecektir.


-----------

Güncel olarak aşağıdaki skorlara sahip öğrencilerin sınava katılımına gerek bulunmamaktadır:

Öğrenim için:

• Önceki yıllarda katılım sağlanmış Erasmus+ Yabancı Dil Sınavı, asgari 70/100  
• Son beş yıl içinde alınmış YDS, e-YDS, YÖKDİL, asgari 70/100  
• Son beş yıl içinde alınmış BILET2/ BILET 3/Level 5 AT, asgari 70/100  (geçme notu)  (Term 4 Achievement Test AT ya da Level 5 AT sınavını geçme skoru geçerlidir. Overall grade geçerli değildir.)
• Son beş yıl içinde alınmış hazırlık geçme veya atlama sınavı notu: asgari 70/100
• Son iki yıl içinde alınmış IELTS, asgari 6   
• Son iki yıl içinde alınmış Toefl-IBT, asgari 84  
• COVID19 nedeniyle Level5AT sınavı yapılamadan overall score ile hazırlık bölümünü tamamlamış öğrenciler için: overall geçme notunuz: asgari 70/100Staj için:

  • Erasmus+ Yabancı Dil Sınavı, asgari 60/100
  • Son beş yıl içinde alınmış YDS, E-YDS, YÖKDİL asgari 60/100
  • Son beş yıl içinde alınmış BILET2/ BILET 3/Level 5 AT, asgari 60/100 (geçme notu) Term 4 Achievement Test AT ya da Level 5 AT sınavını geçme skoru geçerlidir. Overall grade geçerli değildir.)
    • Son beş yıl içinde alınmış hazırlık geçme veya atlama sınavı notu: asgari 70/100
  • Son iki yıl içinde alınmış IELTS, asgari 5
  • Son iki yıl içinde alınmış Toefl-IBT, asgari 72/120
    • COVID19 nedeniyle Level5AT sınavı yapılamadan overall score ile hazırlık bölümünü tamamlamış öğrenciler için: overall geçme notunuz: asgari 60/100  • İlk etapta notunu bilmek ve görüntülemek isteyen öğrencilerimiz SIS sayfalarından  Akademik > Profil > Hazırlık Profili rotasını izleyerek görüntüleme yapabilir


---------------

Önemli Hatırlatmalar:

- Yanınızda kimliğinizi ve okul kartınızı getirmeyi unutmayınız. Kimliği ve okul kartı yanında bulunmayan öğrencilerimizin sınava alınmama hakkı saklıdır.
- Mutlaka yanınızda kalem, silgi vb. araçlarınızı getiriniz
.

- Sınav zorunlu değildir. Yukarıdaki sınav koşullarını sağlamayan veya sağlasa bile girmeyi dileyen her öğrencimiz başvuruda bulunabilir. (hazırlık öğrencileri hariç).

- Sınava sadece İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencileri katılabilmektedir.

- Sınavdan dilediğiniz yeterlilikte skor edinemediğiniz taktirde, Erasmus başvuru dönemi açıldığında sizin beyan edeceğiniz ve başvuru koşullarına uygun olan farklı dil skorları kabul edilebilmektedir. 

- Bu sınavdan elde edeceğiniz skoru 2022-2023 Erasmus başvuru döneminde beyan etmediğiniz taktirde geçerli sayılmayacaktır. Başvuru döneminde, sadece başvuru koşullarına uygunluk gösteren ve sizlerin belgeli şekilde beyan edeceği sınav skorları geçerli olacaktır ve yerleştirme buna göre yapılacaktır.

- Burada elde edeceğiniz sınav skorunu, başvuru dönemlerinde aksi belirtilmedikçe ve puanınız limitin üzerinde olduğu sürece ileriki yıllarda açılacak olan Erasmus başvurularında da kullanılabilirsiniz.  

- Sınava katılım ücretsizdir. 

- Sınava katılmak üzere başvuru yapan fakat katılmayan öğrenci olması halinde, bir sonraki Erasmus başvurusunda, Erasmus skoru -5 puan düşük değerlendirilecektir. 

- Sınavdan Erasmus+ hareketliliklerine katılım için yeterli skor elde edemeyen öğrencilerimiz, sonraki Erasmus+ başvuru dönemlerine tekrar deneme imkanına sahiptirler. Sınavdan gerekenden düşük not almak, öğrenciyi Erasmus programına eğitim hayatı boyunca başvurmaktan men etmez. Bu durumda tekrar bir dil sınavına katılmanız veya varsa elinizde bulunan ve geçerliliği ilan edilmiş olan sınav skorlarını Erasmus başvurusunda ibraz etmeniz gerekmektedir.

- Erasmus+ programına başvuru için sınavdan yeterli skor elde etseniz dahi, başvuru oluşturmak istediğiniz andaki Kümülatif Genel Not Ortalamanız eğer başvuru duyurusunda belirtilecek olan koşulu sağlamıyorsa, başvuru imkanı bulunmamaktadır.

- IELTS veya TOEFL belgelerini zorunlu olarak isteyen bir üniversiteyi tercih etmek istemeniz halinde, bu belgeleri ibraz ederek başvuru yapmanız gerekmektedir.

Sorularınız olması halinde mutlaka erasmus@bilgi.edu.tr adresimiz ile irtibata geçiniz.

Şimdiden başarılar dileriz,
İstanbul Bilgi Üniversitesi Erasmus Ofisi