2012-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2012-ALES) İlkbahar Dönemi

güncelleme: yayınlama:

2012-ALES İlkbahar Dönemi Sınavı, 13 Mayıs 2012 tarihinde yapılacaktır.

2012-ALES İlkbahar Dönemi’ne başvuru süresi 29 Mart-9 Nisan 2012 tarihleri arasındadır.  Sınava başvurmak isteyen adaylar, 2012-ALES İlkbahar Dönemi Kılavuzu ile Aday Başvuru Formuna başvuru tarihleri içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr İnternet adresinden ulaşabilirler. Kılavuz dağıtımı yapılmayacaktır. Kılavuzda; başvuru, sınav, değerlendirme ile ilgili ayrıntılı bilgiler yer almaktadır. Sınava başvuracak adayların bu kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Son iki yıl içinde ÖSYM’nin yapmış olduğu herhangi bir sınava başvuru merkezi aracılığıyla başvurmuş olan adaylar, 2012-ALES İlkbahar Dönemi başvurularını, isterlerse bireysel olarak İnternet aracılığıyla, dilerlerse diledikleri bir başvuru merkezine başvurarak yapabilirler.

Başvurular Lisansüstü Öğrenci İşleri (Santral Kampüsü 19 numaralı bina) tarafından hafta içi 10:00-18:00, Cumartesi 10:00-14:00 saatleri arasında alınacaktır.
Başvuru merkezine gidildiğinde;
 
• Aday Başvuru Formunun eksiksiz ve doğru olarak doldurulmuş olması, 
• Sınav ücretinin bankaya yatırılmış olması gerekir.

Sınav ücretinin yatırılacağı bankalar:

•    T.C. Ziraat Bankası tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı  
•    Vakıfbank’ın tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı
•    T. Halk Bankasının tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı  
•    Akbank’ın tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı  
•    Kuveyt Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı

Ayrıca adaylar;

• Nüfus cüzdanı veya pasaportlarını (Nüfus cüzdanında güncel bir fotoğraf ve T.C. kimlik numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır) yanlarında bulundurmalıdırlar.

ÖSYM BAŞKANLIĞI DUYURUSU

78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen atanabilmek için, ÖSYM tarafından yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (ALES) girmek zorunludur.
Türkiye'de bir lisansüstü eğitimi programında öğrenim görmek isteyenler de ALES'e girmek zorundadırlar. Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuvarlara alınacak yüksek lisans, sanatta yeterlik ve doktora öğrencilerinden ALES'e girmiş olma koşulu aranmaz, ALES sonuçları değerlendirmeye tabi tutulmaz.
Yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ihtiyacının karşılanması amacıyla, lisansüstü öğrenimi görmek üzere yurt dışına gönderilecek adayların seçiminde de bu sınavın sonuçları kullanılacaktır. Bu yolla yurt dışında lisansüstü öğrenim görmek isteyen adayların bu sınava girmeleri zorunludur. Mecburi hizmet yükümlülüğü olmaksızın, kendi imkânlarıyla yurt dışında lisansüstü öğrenim göreceklerin bu sınava girme zorunluluğu bulunmamaktadır.
Sınava, bir lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar, lisans programını bitirenler ile denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş olanlar başvurabilirler.  ALES'e yabancı uyruklular da girebilecektir.
Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.