Fen-Edebiyat Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü-Yardımcı Doçent

güncelleme: yayınlama:

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü’nde açık bulunan Yardımcı Doçentlik kadrosuna 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’na tabi olarak öğretim elemanı alınacaktır.

(İlan Başvuru Tarihleri: 04 Mayıs-18 Mayıs 2012 / Saat:17:00)

Adaylarda aranan özellikler:

İngilizce Öğretmenliği, tercihen eğitim teknolojileri alanında doktora yapmış En az bir yıl üniversite seviyesinde ders vermiş Lisans ve yüksek lisans derslerini İngilizce verebilecek dil yeterliliğine sahip Akademik birimlerde idari görevler alabilecek Yüksek lisans tezi yönetebilecek Eğitim teknolojileri alanına ek olarak dil öğretme teknikleri, ölçme ve değerlendirme gibi alanlarda lisans ve yüksek lisans dersleri verebilecek


Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuracak adaylar özgeçmişlerini, doktora belgelerini, (yurtdışından alınmış diplomaların YÖK denklikleri) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını 4 (dört) set halinde başvuru dilekçelerine ekli olarak süresi içinde Fakülte Dekanlığı’na teslim edeceklerdir.

Süresi içinde yapılmayan başvurular ve postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Adresi:
İstanbul Bilgi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı
Santral Kampüsü
Eski Silahtarağa Elektrik Santralı
Kazım Karabekir Caddesi
NO:2/13
Eyüp-İSTANBUL

Fakülte Dekanlığı: 0212 311 50 00 / 0212 311 7601