Hukuk Fakültesi / Anayasa Hukuku - Yardımcı Doçent

güncelleme: yayınlama:


Üniversitemiz Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim dalında açık bulunan Yardımcı Doçentlik kadrosuna 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’na tabi olarak öğretim üyesi alınacaktır.
İlan Başvuru Tarihleri: 05 Aralık 2012 -19 Aralık 2012 (Saat:17:00)

Adaylarda aranan özellikler:
1.Yardımcı doçent kadrosunda daimi statüde atama yapılacaktır.
2. Adayların Kamu Hukuku alanında hukuk doktora belgesini almış olması gerekmektedir.
Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuracak adaylar, İstanbul Bilgi Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Başvuru Formu’nu* özgeçmişlerini, doktora belgelerini, (yurtdışından alınmış diplomaların YÖK  denklikleri) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını 4(dört) takım halinde başvuru dilekçelerine ekli olarak süresi içinde Fakülte Dekanlığı’na teslim edeceklerdir. 
Eksik evrakla yapılan, süresi içinde yapılmayan başvurular ve postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.


* Akademik Atama ve Yükseltme Başvuru Formu Fakülte Dekanlığı’ndan temin edilir.

Başvuru Adresi:
Hukuk Fakültesi Dekanlığı
Dolapdere Kampüsü
Hacıahmet Mahallesi
Pir Hüsamettin Sokak
No:20 34440
Dolapdere/Beyoğlu/İstanbul

Fakülte Dekanlığı: 0212 311 50 00 /0212 311 51 08