University of London Üstün Başarı Programları Başvuru Süreci (2018-2019)

güncelleme: yayınlama:

2018-2019 AKADEMİK YILI
LSE-UoLIP (University of London International Programme led by London School of Economics)
“EKONOMİ-İŞLETME” ve “EKONOMİ VE FİNANS” ÜSTÜN BAŞARI PROGRAMLARI BAŞVURU SÜRECİ

“EKONOMİ” Lisans Programı Öğrencileri için Başvuru ve Kabul Koşulları:  
• Öğrenci Üstün Başarı Programları’na ilk kez başvuruyor olmalı
Öğrencinin ilk girdiği program, İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Programı olmalı
• Başvurusunu İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Ekonomi Programı ilk iki yarıyıl müfredatını tamamladığı yarıyılın sonunda yapmış ve en az 60 AKTS (muafiyetler dikkate alınacaktır) elde etmiş olmalı
• Ekonomi Programı müfredatının ilk iki yarıyılındaki tüm derslerini almış ve tüm derslerden geçmiş olmalı
• Matematik Yeterliği: İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Matematik ders(ler)i alarak bu ders(ler)i en az ortalama B- ile geçmiş ya da mezun olduğu lisede son sınıf Matematik derslerinden 100 üzerinden en az 70 ortalama ile geçmiş olmalı
• İngilizce Yeterliği: IELTS 6.0 ya da muadili İngilizce yeterlik derecesi almış olmalı (BİLET 70, TOEFL 82, FCE B, CAE C, CPE C, KPDS/ÜDS/YDS/YÖKDİL 68, PTE Academic 70)
• Genel Not Ortalaması asgari 2.40/4.00 olmalı (2019’dan itibaren “asgari not ortalaması 2.70” olarak uygulanacaktır.) • Eylül 2018’de gerçekleşecek olan Hazırlık Kampı’na ve kamp sonu yapılacak yazılı sınava ve mülakata katılmalı (Hazırlık Kampı’nda Matematik ve Mikroekononomi dersleri verilecektir ve katılım zorunludur.)

 “EKONOMİ HARİCİNDEKİ” Tüm Programların Öğrencileri  için Başvuru ve Kabul Koşulları:

• Öğrenci Üstün Başarı Programları’na ilk kez başvuruyor olmalı
Öğrencinin ilk girdiği program, İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Programı dışında bir program olmalı
• Başvurusunu İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde kayıtlı olduğu programın ilk iki yarıyıl müfredatını tamamladığı yarıyılın sonunda yapmış ve en az 60 AKTS (muafiyetler dikkate alınacaktır) elde etmiş olmalı 
• Kayıtlı olduğu programın ilk iki yarıyıl müfredatının tüm derslerini almış ve tüm dersleri geçmiş olmalı
• Matematik Yeterliği: İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Matematik ders(ler)i alarak bu ders(ler)i en az ortalama B- ile geçmiş ya da mezun olduğu lisede son sınıf Matematik derslerinden 100 üzerinden en az 70 ortalama ile geçmiş olmalı
• İngilizce Yeterliği: IELTS 6.0 ya da muadili İngilizce yeterlik derecesi almış olmalı (BİLET 70, TOEFL 82, FCE B, CAE C, CPE C, KPDS/ÜDS/YDS/YÖKDİL 68, PTE Academic 70)
• Genel Not Ortalaması asgari 3.00/4.00 olmalı
• Eylül 2018’de gerçekleşecek olan Hazırlık Kampı’na katılmalı ve sonunda yapılacak yazılı sınavda başarılı olmalı (Hazırlık Kampı’nda Matematik ve Mikroekononomi dersleri verilecektir ve katılım zorunludur.)
• BİLGİ Üstün Başarı Programları Komitesi tarafından yapılacak olan sözlü mülakat sınavında BİLGİ Üstün Başarı Programları Komitesi tarafından belirlenecek kriterlere göre başarılı bulunmalı

Başvuru koşullarını sağlayan öğrenciler, 29 Haziran-29 Ağustos 2018 tarihleri arasında santralistanbul Kampüsü İşletme Fakültesi Ekonomi Bölüm Sekreterliği’ne aşağıdaki belgelerle başvurabilir:
• Niyet mektubu (Statement of Purpose) İngilizce olmalı (en az 1 sayfa)
• Öğrenci Sayfası’ndan baskı alınacak olan PROFILE belgesi
• Öğrenci Sayfası’ndan baskı alınacak COURSE STATUS belgesi
• ÖSYM Sınav Sonuç Belgeleri 
• İngilizce Sınav Yeterlik Belgeleri
• (İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Matematik dersi almadıysa) lise son sınıf Matematik notlarını gösteren belge
• Başvuru Formu 

Başvuru Süreci:

Başvuru dosyaları, Üstün Başarı Programları Komitesi tarafından başvuru koşullarına uygunluk açısından incelenir. 

Tüm adayların katılması gereken Hazırlık Kampı 2.5 gün sürecektir. 10-11-12 Eylül 2018 tarihlerinde yapılacaktır. (Hazırlık Kampı’nda Matematik ve Mikroekononomi dersleri verilecektir) 

Kamp sonrası Yazılı Sınav 13 Eylül 2018, Perşembe günü yapılacaktır.

Ekonomi Programı ve diğer program öğrencilerinden  asgari 3.20/4.00 Genel Not Ortalaması olan adaylar, University of London yıllık ücreti için burs başvurusu yapabilir. Bütün adaylar 14 Eylül 2018 tarihinde mülakata alınacaktır. Burs başvurusu yapan adayların mülakat esnasında bursa başvurma sebeplerini iletmesi gerekmektedir. Mülakat, İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü’nde Üstün Başarı Programları Komitesi tarafından gerçekleştirilecektir. 

Yazılı ve Sözlü Sınav (Mülakat) tüm adaylar için zorunludur.

Mülakat ve tüm diğer değerlendirme süreçleri sonunda, Program’a kabul edilen adayların listesi 17 Eylül 2018 tarihinde e-mail ile ve ayrıca www.bilgi.edu.tr  adresinde ilan edilecektir. Üstün Başarı Programları’na geçiş yapmak isteyen öğrencilerin, gönderilen e-mail mesajına cevap vermeleri ve mailde yer alan formları tam doldurmak suretiyle, en geç 19 Eylül 2018 saat 12.00’ye kadar Ekonomi Bölüm Sekreterliği’ne teslim etmeleri zorunludur.

Önemli Notlar:
• Başvuru koşullarını yerine getirmek ve/veya mülakata çağırılmış olmak Program’a kabul edilmek anlamına gelmemektedir.
• Minimum 3.20/4.00 veya üzerinde GPA sahibi olmak, University of London yıllık ücretlendirmesi için bursa hak kazanmak anlamına gelmemektedir.
• Üstün Başarı Programları’na kabul edilmek, UoLIP tarafından da kabul edilmiş olmayı gerektirmez. UoLIP, tüm adayları ayrıca değerlendirmeye tabi tutar.

Önemli Tarihler:

Ekonomi Bölüm Sekreterliği’ne başvuru: 29 Haziran-29 Ağustos 2018
Hazırlık Kampı: 10-11-12 Eylül 2018
Yazılı Sınav: 13 Eylül 2018
Sözlü Sınav (Mülakat): 14 Eylül 2018
Sonuçların açıklanması (Program’a Kabul/Red): 17 Eylül 2018
Programa kabul edilen öğrencilerin Üstün Başarı Programı’na geçiş belgelerini imzalaması: En geç 19 Eylül 2018 (saat: 12.00)