Mühendislik Fakültesi / Enerji Sistemleri Mühendisliği - Profesör

güncelleme: yayınlama:

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN 

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi'nde Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü’nde açık bulunan 1 (bir) Profesörlük kadrosuna 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’na tabi olarak daimi statüde  Eylül 2014 tarihi itibari ile göreve başlamak üzere 1 (bir) adet öğretim üyesi alınacaktır. 

İlan Tarihi :  02 Temmuz – 18 Temmuz 2014 (Saat: 17.00)

Adaylarda Aranan Özellikler:

Adayların Makine veya Enerji Sistemleri Mühendisliği alanında doktora yapmış olması ve Yenilenebilir Enerji konusunda (Güneş Enerjisi) araştırmalar yapmış/yapıyor olması gerekmektedir.

Profesörlüğe başvuracak adaylar, İstanbul Bilgi Üniversitesi “Akademik Atama ve Yükseltme Başvuru Formu”nu özgeçmişlerini, Doçentlik Başarı Belgesi ile Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan dosyalarını 6 (altı) set olarak başvuru dilekçelerine ekli olarak başvuru süresi içinde Rektörlüğümüze teslim edeceklerdir.

Eksik evrakla yapılan, süresi içinde yapılmayan başvurular ve postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

Başvuru Adresi:
İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü
santralistanbul Kampüsü
Kazım Karabekir Cad. No:2/13
Eyüp-İSTANBUL
Rektörlük: 0212 311 71 39 – 0212 311 76 92