Sivil Toplum Değişim Programı

güncelleme: yayınlama:

Sivil Toplum Değişim Programı, Avrupa ve Türkiye’deki sivil toplum örgütleri (vakıf, dernek, kooperatif, sosyal şirket, girişim vb) için tasarlanmıştır. Avrupa ve Türkiye’den sivil toplum örgütleri için kapasite gelişimi sağlamayı amaçlayan Program, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi ve MitOst e.V. ortaklığında gerçekleştirilmekte ve Stiftung Mercator tarafından desteklenmektedir.

Sivil Toplum Değişim Programı, Avrupa ve Türkiye’den sivil toplum örgütlerinin kapasite gelişimi için uzun süreli ortaklıklar kurmalarını, örgütlerin ortak ihtiyaçlarına yönelik kapasite gelişim modelleri üzerine çalışmalarını teşvik etmeyi hedefler. Avrupa ve Türkiye’den sivil toplum örgütleri, Program aracılığıyla bir araya gelerek mevcut iş birliklerini sürdürebilir ya da yeni ortaklıklar kurabilirler. Bu işbirliklerindeki örgütler, ortak ihtiyaçları doğrultusunda bir kapasite gelişim modeli üzerine çalışma fırsatı bulacak ve çalışma süreci boyunca örgütsel kapasite gelişimleri için deneyim edinebileceklerdir. Programın kapasite gelişimini sağlamaya yönelik bir diğer hedefi de örgütler arası sınır ötesi hareketliliği sağlamaktır. Karşılıklı öğrenme için etkili bir araç olan hareketlilik sayesinde, hem örgütlerde yer alan aktörler kendi kapasitelerini güçlendirebilecek, hem de örgütsel olarak sınır ötesi bir işbirliği kurarak birlikte çalışma deneyimi edinilecektir. Orta ve uzun vadeli olabilecek bu iş birlikleri, sivil toplum örgütlerinin yapabilirliklerini artırırken, sınırlı kaynaklara bağımlılığını da azaltarak kapasite gelişimlerini sağlayacaktır.

Sivil Toplum Dönüşüm Programı, 2017-2019 yılları arasında birbirini takip eden iki dönemden oluşur. Her bir dönemde, açık çağrı yapılacak Avrupa ve Türkiye’den sivil toplum örgütleri mevcut işbirliklerini devam ettirmek ya da yeni ortaklıklar kurmak üzere programa katılmaya davet edilirler. Her dönem, 8 Avrupa, 8 Türkiye’den olmak üzere toplam 16 sivil toplum örgütü programa katılır. Örgütler, Türkiye ya da Almanya’da organize edilecek olan Başlangıç Toplantısı’nda bir araya gelir. Sonraki 6-7 aylık süreçte, kurulan işbirlikleri aracılığıyla kapasite gelişimi ile ilgili bir model üzerinde çalışırlar. Bu süreçte örgütlerin birbirleri arasındaki hareketliliği sağlanacak ve bunu yanı sıra Türkiye’deki sivil toplum örgütleri, mentorlar aracılığıyla da desteklenebilecektir. Çalışma süreci sonunda sivil toplum örgütleri, Kapanış Toplantısı için yeniden bir araya gelerek işbirliklerinde edindikleri deneyim ve üzerine çalıştıkları kapasite gelişim modellerinin dokümantasyonunu yaparlar.

Bu sayede, kapasite gelişimiyle ilgili oluşan bu deneyimlerin sivil alandaki tüm aktörlerle paylaşılabilir olması hedeflenir. Sivil Toplum Değişim Programı 2017-2019 yılları arasında devam edecek olup, programla ilgili gelişmeler internet sitesi üzerinden takip edilebilir.

Önemli tarihler:
Son başvuru tarihi: 5 Haziran 2017
Açılış toplantısı: 8 Temmuz-12 Temmuz 
Çalışma süresi: Temmuz 2017- Şubat 2018
Final toplantısı: Şubat 2018

Ayrıntılı bilgi için: https://civilsocietyexchange.org/o-nasil-calisir/