İnsan Hakları Hukuku Yaz Okulu-III

güncelleme: yayınlama:

"BİLGİ’de İnsan Hakları Hukuku Yaz Okulu-III" programı için başvuru süresi dolmuştur. Göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür ederiz. 30 kişilik katılım kontenjanıyla sınırlı olan program için değerlendirmeler en geç 23 Haziran 2017 tarihinde tamamlanarak katılımcılara e-posta yoluyla bilgi verilecektir.

*************************

Tarih: 17-25 Temmuz 2017
Yer: santralistanbul Kampüsü

İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceği “BİLGİ’de İnsan Hakları Hukuku Yaz Okulu” için başvuruları kabul etmeye başladı. 17-25 Temmuz 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Yaz Okulu Türkiye’deki üniversitelerin 2017-2018 akademik yılın da 3. ve 4. sınıfta okuyacak olan hukuk fakültesi öğrencilerine yönelik olacak.

Yaz Okulu geçen senelerde olduğu gibi, gerek dünya gerek Türkiye için önem arz eden insan hakları meseleleri ile ilgili olarak katılımcıların bilgi düzeylerini artırmayı amaçlıyor. Yaz Okulu insan hakları üzerine çalışan veya çalışmak isteyen, dünyadaki ve Türkiye’deki sorun ve konuları insan hakları perspektifinden değerlendiren, insan hakları ile ilgili konulardan biri veya birkaçı ile ilgili kendini geliştirmeye ve araştırmaya istekli hukuk fakültesi öğrencilerini hedef alıyor. 

İnsan Hakları Hukuku Yaz Okulunda ele alınacak konular:

Anayasada temel hak ve özgürlükler Avrupa Konseyi'nde insan haklarının korunması  Barışçı toplanma, gösteri ve örgütlenme özgürlüğü Çocuk hakları Demokrasi ve insan hakları  Engelli hakları  Eşitlik ilkesi ve ayrımcılık yasağı Geçiş dönemi adaleti  Gıda hakkı İfade özgürlüğü İnsan hakkı olarak çalışma hakları  İnsan hakları hukuku ve hak koruma mekanizmaları   İnternet özgürlükleri  İş dünyası ve insan hakları  İşkence ve kötü muamele yasağı Kadının insan hakları ve kadına karşı şiddet Kent hakkı  LGBTİ hakları  Mülteci hakları  Onarıcı adalet Yaşam hakkı Yerel yönetimler ve insan hakları 

Öğretim kadrosu:
Galma Akdeniz, Yrd. Doç. Dr., İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Yaman Akdeniz, Prof. Dr., İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Olgun Akbulut, Yrd. Doç. Dr., Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Şahin Antakyalıoğlu, Av., Çocuk Alanında Çalışan Avukatlar Ağı
Özlem Ayata, Av., İstanbul Bilgi Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu  
Öykü Didem Aydın, Doç. Dr., Venedik Komisyonu Üyesi, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Nergis Canefe, Doç. Dr., York Üniversitesi (Kanada) Siyaset Bilimi Bölümü 
Pınar Çağlı, LL.M., İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Aziz Çelik, Doç. Dr., Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
Sevinç Eryılmaz, Öğr. Gör., İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi
İdil Işıl Gül, Yrd. Doç. Dr., İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Ethem Özgüven, Yrd. Doç. Dr., İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi 
Turgut Tarhanlı, Prof. Dr., İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Lami Bertan Tokuzlu, Yrd. Doç. Dr., İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Cihan Uzunçarşılı Baysal, MA, İstanbul Kent Savunması ve Kuzey Ormanları Savunması 
Burcu Yeşiladalı, Öğr. Gör., İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi
Zülfiye Yılmaz, LL.M., İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Hilal Elver, Prof. Dr., Birleşmiş Milletler Gıda Hakkı Özel Raportörü, UCLA Hukuk Fakültesi


Başvuru ve ayrıntılı bilgi için tıklayın.