Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi / Siyaset Bilimi - Profesör

güncelleme: yayınlama:

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemiz Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Siyaset Bilimi Lisans Programı’nda açık bulunan Profesörlük kadrosuna 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’na tabi olarak daimi statüde öğretim üyesi alınacaktır.

İlan Başvuru Tarihleri: 20 Eylül 2017-4 Ekim  2017 (Saat:17.00)
Resmi Gazete İlan Tarihi: 20 Eylül 2017

Adaylarda Aranan Özellikler:
Siyaset teorisi, karşılaştırmalı siyaset; sosyal bilimlerde metodoloji ve sosyal politika alanlarında ders verme tecrübesi olması ve ilgili alanlarda yayın yapmış olması gerekmektedir.

Profesörlük kadrosuna başvuracak adaylar, İstanbul Bilgi Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Başvuru Formu, kimlik fotokopisi, özgeçmiş, doçentlik başarı belgesi ile diğer öğrenim belgeleri (diğer öğrenim belgeleri yabancı dil muafiyet koşulları çerçevesinde değerlendirilmek üzere istenmektedir; belgelerin asılları ile fotokopilerinin getirilmesi gerekmektedir), YÖK denklik belgesi (yurtdışından alınmış diplomalar için), yabancı dil belgesi (YÖKDİL/YDS ya da ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavı), bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını 6 (altı) takım halinde başvuru dilekçelerine ekli olarak süresi içinde İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı’na teslim edeceklerdir. Yabancı dil muafiyeti ile ilgili yönetmelik maddesine buradan ulaşabilirsiniz.

Eksik evrakla yapılan, süresi içinde yapılmayan başvurular ve postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Adresi:
İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü
Personel Daire Başkanlığı
santralistanbul Ek Bina
Premier Kampüs Ofis Gürsel Mah. İmrahor Cad. No:29               
34400 Kağıthane İstanbul          

Personel Daire Başkanlığı: 0212 311 63 37 / 0212 311 62 51