BİLGİ Moda Tasarımı öğrencileri NABA bitirme tezlerini sundular.

güncelleme: yayınlama:

İstanbul Bilgi Üniversitesi Moda Tasarımı son sınıf öğrencileri, bitirme tezlerini Milano’nun önde gelen moda okullarından NABA (Nuova Accademia di Bella Arti) ve BİLGİ heyetine sundular.

Öğrenciler İtalya’da öğrenimleri sırasında yaptıkları bitirme çalışmalarını 28 Mart 2017 tarihinde jüriye sunmuş ve başarılı olarak değerlendirilerek NABA diploması da almaya hak kazanmışlardır. 

Prof. Guido Tattoni başkanlığında Prof. Claudio Larcher, Prof. Colomba Leddi, Prof. Carla Addonizio üyelerinden oluşan NABA heyeti, Ecem Kaplan’ın “Shape of Love”, Melis Kuroğlu’nun “Lumineuse” ve Ezgir Gürsoy’un “Rain-The power of women” proje sunumlarını izleyerek değerlendirmelerini dile getirdiler.