güncelleme: yayınlama:

Pro Bono Ücretsiz Hukuki Destek Ağı-Pro Bono Ödülü

Pro Bono Ücretsiz Hukuki Destek Ağı-Pro Bono Ödülü

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi kararıyla, Pro Bono Ücretsiz Hukuki Destek Ağı’nda, 2018'den itibaren her yıl en iyi Pro Bono projesini gerçekleştirecek hukuk bürosu, avukat ve/veya sivil toplum kuruluşuna bir “Pro Bono Ödülü” verilecektir. 

Ödülün verilmesindeki amaç, hukuk bürolarının sivil toplum faaliyetlerine desteğini ve avukatların toplum yararına çalışma bilincini yükseltmek ve insan haklarının korunmasının sağlanmasında, hukukun rolü ve işlevini daha da arttırmak, hukuk büroları ve STK’lar arasında kalıcı işbirlikleri kurulmasını sağlamaktır.

Hem STK’lar hem de hukuk büroları, kendi yaptıkları projeler de dahil olmak üzere ödüle aday olabilirler. 

Adaylık için başvuru dönemi: 15 Ekim -31 Aralık 2018 

Başvuru Formu ve ayrıntılı bilgi için tıklayın