Program Hakkında

Dünyadaki sınırların kalkması ve küreselleşmenin günümüz şartlarında önemini ve etkisini giderek göstermesi ile küresel rekabette geri kalmamak ve sahip olunan rekabet avantajlarını daha ileri boyutlara taşımak için firmalar ve hatta ülkeler tüm üretim endüstrilerinin en önemli destekçilerinden birisi olan lojistik ve tedarik zinciri alanlarına yatırımlar yapmaktadır.

Günümüzde artık lojistik ve tedarik zinciri sektörü, üretim için gerekli hammaddeleri, üretimdeki stokları, tamamlanan ürünleri ve bunlarla alakalı hizmet ve bilgileri, müşteri ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde üretim noktasından tüketim noktasına kadar planlayan, uygulayan ve bütün bu süreci kontrol eden bir alandır. Hammaddenin kaynağından son müşteriye kadar ve hatta son müşteriden hammadde kaynağına kadar olan bütün bu sürecin, şirketlerin kar maksimizasyonu hedeflerini destekleyici şekilde stratejik olarak yürütülmesi lojistik ve taşımacılık birimlerinin uzmanlık alanıdır.

Lojistik ve tedarik zinciri birimleri, işletmelerdeki tüm bölümleri desteklemeleri nedeniyle şirketler için kritik öneme sahip birimlerdir. Bu nedenle, mal ve hizmet sağlayan şirketler etkin ve verimli bir sisteme sahip olabilmek için lojistik ve tedarik zinciri konusunda uzman firmalardan dış kaynak kullanımına gitmektedir. Bunun sonucu olarak, lojistik ve tedarik zinciri sektöründe çalışacak uzman personele ihtiyaç ülkemizde lojistik sektörü büyüdükçe katlanarak devam edecektir.

Böyle bir alanda ülkemizin coğrafyasının sunduğu nimetlerden istifade edebilmesi için yeterli bilgi ve beceriye sahip uzmanlara gereksinimi vardır. Lojistik, matematik, yöneylem araştırması, işletme, ekonomi, uluslararası ticaret, bilişim, hukuk gibi birçok farklı alanı kapsamakta ve bu alanların sistem yaklaşımı dahilinde etkin ve bütünleşik kullanımını gerektirmektedir. Bu gerçekler, Türkiye’de Lojistik Yönetimi ve Tedarik Zinciri Yönetimi Yüksek Lisans Programı’nın ne kadar önemli olduğunu göstermektedir.

Programı bitiren adaylar, lojistik ve taşımacılık firmaları başta olmak üzere tüm şirketlerin lojistik ve taşımacılık departmanlarında ve bu alanlar ile yakından alakalı olan dış ticaret bölümlerinde iş imkânı bulabileceklerdir. Ayrıca özellikle ithalat ve ihracat firmaları ile sayıları hızla artmakta olan lojistik şirketlerinde saygın pozisyonlarda çalışabileceklerdir.

Program bitiminde farklı disiplinlerden gelen öğrencilerimizin daha önce aldıkları eğitimlerini lojistik ve tedarik zinciri konuları ile güncellenmesi ve geliştirilmesi hatta lojistik ve tedarik zinciri sektöründe daha önce çalışmamış öğrencilerimizin bu alanda profesyonel hayatlarında devam edebilecek bilgi ve beceriye kavuşmaları amaçlanmaktadır. Ayrıca hazırlayacakları yüksek lisans tezleri sayesinde belirgin olarak ortaya çıkacak analitik beceri ve derinlik öğrencilerin akademik hayatın gerekliliklerine ne kadar hazır olduklarını gösterecektir.

Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi

Üniversitemiz hakkında daha detaylı bilgi için formu doldurabilir veya Lisansüstü Tanıtım Ofisi ile (graduate@bilgi.edu.tr / 0212 311 7667) iletişime geçebilirsiniz.