Havacılık Yönetimi

etkinlikler

bölüm hakkında

Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aslan

Havacılık sektöründe rekabetin yanında emniyet gerekliliklerinin önemli olması, sürdürülebilir bir büyüme ve gelişmenin sağlanması zorunluluğu etkin bir eğitim ve öğretim altyapısı ile yetişmiş nitelikli insan gücü kaynağına olan ihtiyacı artırmıştır.

İstanbul Bilgi Üniversitesi,  ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünü uluslararası havacılık sektörünün hizmetine sunmak amacıyla, 2016-2017 akademik yılında Havacılık Yönetimi Bölümü’nde lisans eğitimine başlamıştır. Bölüm, uluslararası havacılık standartlarında, kaynakları etkin olarak kullanabilen, havacılık teknolojisindeki gelişmeleri takip eden ve ileri düzeyde teorik bilgiye sahip havacılık yöneticileri yetiştirilmesi öngörülmektedir.