Program Yapısı

Programın öğretim dili %30 İngilizcedir. 1 yıl hazırlık sınıfından sonra 4 yıllık lisans eğitimi verilmektedir. Bu kapsamda bölümde işletme ve yönetim derslerine paralel olarak (ekonomi, işletme, muhasebe, pazarlama), havacılık temelli dersler verilmektedir (havacılığa giriş, hava taşımacılığı, havaalanı ve donanımı, havayolu pazarlaması). Bu sayede öğrenciler hem yönetim hem de havacılık nosyonuna sahip olabileceklerdir. Derslerin, alanında uzman ve havacılık altyapılı öğretim üyeleri tarafından verilmesine dikkat edilmektedir. 4 yıllık müfredat, öğrencilerin bu süreçte öğrenmeleri gereken tüm dersler göz önüne alınarak dikkatli ve özenli bir şekilde hazırlanmıştır. Ayrıca öğrenciler her yıl tercih edecekleri seçmeli dersler sayesinde ilgi duydukları farklı disiplinlerde de eğitim almaktadır. Bunların yanısıra düzenlenen seminerler ile de öğrencilerin havacılık sektöründe başarılara imza atmış yöneticilerle bir araya gelmeleri sağlanmaktadır. 

Bu program; öğrencilerimize havacılık yönetimi kariyerinin gerektirdiği yönetim ve havacılık konularında kapsamlı bir eğitim sağlayarak, öğrendiklerini staj programları ile iş yaşamına uygulayabilme becerisi göstermelerine olanak sağlamaktadır.

Programın yönetim odaklı oluşu ve içerdiği operasyonel eğitimler sayesinde, Havacılık Yönetimi Programı mezunları, kendi alanlarının dışına da çıkabilecek ve havacılık sektörü dışındaki diğer şirketlerde de yönetici olarak çalışabilme avantajına sahip olacaklardır.

Programdan mezun olabilmek için, 4 yıl süresince toplam 240 krediyi ve 4. sınıftaki bitirme tezini tamamlamak gerekmektedir.

Programın Misyonu:
Eğitimde en önemli parametrenin öğrenci olduğundan hareketle, Türkiye’de sivil havacılık sektörünün gelişim hızına paralel olarak artan uluslararası sivil havacılık standartlarına uygun olarak yetiştirilmiş, sektörün ihtiyacı doğrultusunda ileri düzeyde bilgi ve beceriye sahip, yabancı dil bilen kalifiye eleman yetiştirmektir. 

Programın Vizyonu:
Eğitim kalitesi açısından ulusal ve uluslararası standartlara uygun, sivil havacılık alanında öncü, evrensel değerlere sahip, çağdaş ve dinamik insan gücü yetiştiren bir bölüm olmaktır.