Hakkında

Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aslan

Havacılık sektöründe rekabetin yanında emniyet gerekliliklerinin önemli olması, sürdürülebilir bir büyüme ve gelişmenin sağlanması zorunluluğu etkin bir eğitim ve öğretim altyapısı ile yetişmiş nitelikli insan gücü kaynağına olan ihtiyacı artırmıştır.

İstanbul Bilgi Üniversitesi,  ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünü uluslararası havacılık sektörünün hizmetine sunmak amacıyla, 2016-2017 akademik yılında Havacılık Yönetimi Bölümü’nde lisans eğitimine başlamıştır. Bölüm, uluslararası havacılık standartlarında, kaynakları etkin olarak kullanabilen, havacılık teknolojisindeki gelişmeleri takip eden ve ileri düzeyde teorik bilgiye sahip havacılık yöneticileri yetiştirilmesi öngörülmektedir.

Bölüm mezunları, havacılık işletmelerinin pazarlama, muhasebe, finansman, uçuş operasyon, kalite ve emniyet yönetimi gibi alt birimlerinde çalışabilecek donanıma sahip olurlar; havalimanı ve terminal işletmelerinde, havayolu işletmelerinde, yer hizmeti işletmelerinde, lojistik ve hava kargo işletmeleri ve sektörle ilgili faaliyet gösteren tüm kamu ve özel işletmelerde çalışabilirler.

Öğrenciler mezun olduklarında, ülkemizde ve dünyada hızla gelişmekte olan sivil havacılık sektörünün taleplerini karşılayacak bir eğitim formasyonuna kavuşmuş olacaklar ve sektörde aranılan insanlar haline geleceklerdir.

Mezunlarımız;

  • Alanında en güncel ve doğru, uluslararası teorik ve pratik bilgilerle donanımlı
  • Yaratıcı, sorgulayan, araştıran, çözüm odaklı, analitik düşünebilen, öz değerlerini yitirmeden evrensel boyutta düşünebilen
  • Etik değerleri göz önünde bulunduran, sosyal inovasyon ve toplumsal sürdürülebilirlik perspektifinde ülkemizin kalkınmasında öncü rol oynayacak nitelikli işgücünün oluşmasına katkı sağlayan
  • Havacılık sisteminin yapısını ve diğer sektörler ile ilişkilerini analiz edebilen
  • Havacılık sektörü ile ilgili ulusal/uluslararası düzenlemelere ve uygulamalara hakim
  • Yönetici pozisyonunun gerektirdiği yönetim/işletme bilgisinin yanı sıra havacılık altyapısı ile tam donanımlı
  • Yaşam boyu öğrenmeye açık ve kendilerini sürekli yenileyen bireylerdir.


Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzu Bk. 49‘a göre ,Havacılık Yönetimi Lisans Programı’na yerleşen öğrencilerin kayıt olabilmeleri için gereken koşullar:
1) Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak.
2) Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden son 6 ay içinde almış olmak şartıyla heyet raporu almak (işitme kaybı/ eksikliği, görme kaybı/eksikliği vs)