Program Yapısı

Yapı sektöründeki gelişmeler doğrultusunda, mesleğinde yetkin iç mimarlara ve iç mimarlık hizmetlerine duyulan gereksinim giderek belirginleşmektedir. İç Mimarlık lisans programının söz konusu bu açığı kapatmaya katkı sunması hedeflenmektedir. Son dönemde yapı teknolojilerindeki gelişmelerle, mimarlık, iç mimarlık ve benzeri disiplinler önemli bir değişim geçirmektedir. Bu değişim sadece inşaat sektöründe ve yapım tekniklerinde değil, tasarım aşamasında da kendini göstermektedir. Bu durumdan hareketle, İç Mimarlık Programı, gelişmeleri yakından takip eden ve bu gelişmelere uyum sağlayan bir yapıda oluşturulmuştur.

Mekân tasarımının temel kaygılarından hareketle disiplinlerarası bir eğitim vermeyi hedefleyen İç Mimarlık Lisans Programı, iç mimarlık alanında uluslararası çağdaş standartları gözeten bir eğitim modeli oluşturacaktır. Atölye çalışmalarının önemli bir rol oynayacağı programda, tasarım derslerine ağırlıklı şekilde yer verilecek ve mesleki pratikle ilişki kuran bir eğitim anlayışı benimsenecektir. Çağdaş malzeme ve yapı teknolojileri, dijital mimarlık atölyeleri ve hesaplamalı tasarım dersleri kapsamında tasarımla ilişkilendirilerek programın ağırlıklı bir kısmını oluşturacaktır.