Hakkında

Hayatımızın büyük kısmı iç mekânlarda geçiyor: mekânsal deneyim, yapısal çevrenin ve kullanım nesnelerinin bir araya gelmesiyle, ama en önemlisi kullanıcıların, yani hepimizin hayatlarımıza bir anlam katmasını sağladığında fark ediliyor. Bu mekânsal deneyimi sadece rastlantılar ve kişisel tercihler değil, iç mekân tasarımı konusunda uzmanlaşmış ve deneyim kazanmış iç mimarlar biçimlendiriyor.

İç mimarların en büyük uğraş alanı mevcut yapıların yeni işlevler için biçimlendirilmesi olarak görülse de henüz inşa edilmemiş projelerde de sıkça görev alıyorlar. Birincil derecede temas içeren, yaşanan ve yaşayan mekânların yaratımının sorumluluğu iç mimarlarda. Bu mekânların nasıl kullanılacağı ve nasıl gözükeceğinin yanı sıra nasıl süreçlerle üretileceğine, zamanla neye dönüşebileceğine de kafa yormakta iç mimarlar. Öyle ki bugün kamusal mekânlar bile içlerine kapandıkça, kentsel ölçekte dahi iç mimarlık alanında sunulan tasarım yaklaşımına ihtiyaç duyuluyor.

Bölümümüzün amacı işte bu yaşayan ve yaşanan mekânların tasarlanmasının getirdiği sorumluluğun bilincinde, hem yapısal çevrenin hem de toplumun dönüşümünde rol oynayabilecek, entelektüel ve teknolojik donanıma sahip meslek insanlarının sadece İstanbul ve Türkiye değil dünyaya katkıda bulunmak üzere kendilerini geliştirme süreçlerinde aktif rol oynamak.

Kentsel iç mekânlardan barındığımız evlerimize, kendimizi yeniden ürettiğimiz rekreasyon alanlarından sağlık ve turizm yapılarına, tüm kültür yapıları ve toplumsal buluşma yerlerinden idari ve kamusal mekânlara, büyük bir dönüşüm geçiren çalışma hayatı ve buna ev sahipliği yapan ofis ve iş yerlerinden yine tabiatı hızla değişen alışveriş ve yeme-içme kültürüne dair mekânlara, birebir yaşadığımız ve kullandığımız tüm mekânlar iç mimarlığa ihtiyaç duyuyor. Bir zamanlar ayrışarak tanımlanan güzel sanatlar ve tasarım alanları bile bugün bütünleşerek mekânsal deneyimde buluştuklarında kullandıkları bilgi birikimi ve araçlar iç mimarlığa dair.

Tasarım, çevre teknolojileri ve bağlamsal/kültürel çalışmalar eksenlerinde sürekli kendini güncelleyebilen eğitim programımız ve müfredatımızla, akademik ve profesyonel birikimin dengesini kuran bir eğitim kadrosuyla iç mimarlık eğitimine yeni bir bakış açısı getiriyoruz.

Sadece piyasa koşullarının güdümünde değil, iç mimarlık ve mekân tasarımının yarınına da odaklanan, mevcut yapı stoğunu anlayıp dönüştürürken oradaki tarihsel ve kültürel mirası çok iyi kavrayarak geleceğin yaşam alanlarını kurgulayan bir bölüm olma iddiasındayız. Bulunduğumuz coğrafyanın getirdiği mekânsal zenginlik ve çeşitlilik bir yanda, yapısal anlamda güvenlik, erişilebilirlik ve sürdürülebilirlik sorumlulukları diğer yanda, BİLGİ İç Mimarlık öğrencileri biçimsel ve deneyimsel olduğu kadar toplumsal yükümlülüklerinin de bilincine vardıkları bir eğitim sürecinden geçiyorlar.

BİLGİ İç Mimarlık’ta, çevresel teknolojilerdeki atılımların iç mekân tasarım ve uygulamalarına adaptasyonu üzerine çalışmalar yürütebilen, profesyonel ve araştırma potansiyeli yüksek bir lisans programı olmanın adımlarını atıyoruz. Bağlam, davranış, mekânsal antropoloji gibi beşeri alanlarla tasarım ve mimarlık tarihi, kültürü ve kuramları üzerine birikim sahibi ve bu birikimi paylaşacak bilgi üretimine odaklanan bir iç mimarlık eğitimi hedefliyoruz.

Bu doğrultuda BİLGİ Mimarlık Fakültesi’nin diğer bölümleriyle dirsek temasımız yüksek olsa da kendimize özgü mekânsal tasarım anlayışı ve yaklaşımları geliştirmekteyiz. İç Mimarlık Bölümümüz mevcut yapı ve bağlamı kavrayabilen, müdahale ettiği yapılarda içeriden dönüşümü gerektiğinde kökten gerçekleştirebilen, özgün ve anlamlı dönüşümleri hedefleyen, herkesin yaşayacağı mekânları ve hayatı biçimlendirebilen tasarımcıların gelişimlerine destek ve imkân veriyor.