İç Mimarlık

haberler, duyurular

bölüm hakkında

BİLGİ İç Mimarlık Bölümü, Mimarlık Bölümü ile Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümlerinin ara kesitinde yer almakta; dolayısıyla bir yandan çağdaş endüstriyel sektörlerle öte yandan da inşaat sektörüyle ilişki içinde bulunan geniş bir hareket alanı içinde konumlanmaktadır.

Mimarlık Bölümü ile tek sefere özgü mekân tasarımı, Endüstri Ürünleri Tasarımı ile de çağdaş endüstrinin çoğaltma ve çeşitlenme üzerine kurulu obje üretiminin açılımlarını paylaşan İç Mimarlık Bölümü, her iki bölümle paylaştığı estetik ve teknik bilgi ve beceri altyapısı nedeniyle BİLGİ Mimarlık Fakültesi’nin alternatif eğitim iddiasının kritik mafsal noktasını oluşturmaktadır. Mesleğin birincil iddiası olan bir ‘iç’ yaratmak, bir atmosfer kurmak, estetik olduğu kadar teknik alandaki becerilerin de gelişmiş olmasına ihtiyaç duymaktadır. Bu anlamda öğrencilerin, ‘entegre tasarım’ı gerçekleştirebilmek için farklı mühendislik alanlarıyla etkileşime geçerek, gerek inşa malzemeleri ve teknolojisi, gerekse ışık, ses, iklimlendirme kontrolü konusundaki donanımları ve becerilerini geliştirmeleri gerekmektedir.