Çocuk Gelişimi Bölümü

haberler, duyurular

etkinlikler

bölüm hakkında

Çocuk Gelişimi, yaşadığımız yüzyılın üzerinde en fazla düşünülen, araştırılan, ilgi duyulan bilim dallarından biridir. Üniversitemizde Çocuk Gelişimi Bölümü 2015-2016 eğitim ve öğretim yılında Sağlık Bilimleri Yüksekokulu çatısı altında kurulmuş ve ilk öğrencilerini kabul etmiştir. Çocuğun sağlıklı gelişimi ve mutluluğu sadece içinde doğup büyüdüğü ailenin değil, toplumun da sorumluluğunu gerektirir. Çocuk Gelişimi Bölümü’nün temel hedefi de bu alanda ailelere ve topluma rehberlik ve danışmanlık yapacak meslek elemanlarını yetiştirmektir.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü’nün amacı, 0-18 yaş grubu normal gelişim gösteren, özel gereksinimi olan, korunmaya muhtaç, çalışan, göçmen, suça yönelmiş ya da hastanede yatan çocukların zihinsel, motor, özbakım, sosyal ve duygusal gelişim alanlarını yaş düzeylerine uygun olarak değerlendiren, her çocuğun bireysel özelliklerine göre geliştirici eğitim ve destek programları hazırlayan ve uygulayan çocuk gelişimci yetiştirmektir. Bu görevini yaparken çağdaş ve bilimsel yaklaşımlarla, çocuk, aile, eğitimci ve toplumla ilgili projeler geliştirir; projeleri toplumun her kesiminden çocuk ve ailelerin yüksek yararına olacak şekilde hayata geçirip yaygınlaştırır. Çocuk Gelişimi Bölümü mezunları eğitim, sağlık, sosyal hizmetler alanlarında ve diğer sektörlerde görev alabilmektedir.