Erken Müdahalede Gelişimsel Yaklaşımlar ve Motor Beceri Odaklı Müdahale Sempozyumu

Hakkında:

İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından Otizm Dernekleri Federasyonu ile Antalya Özel Sporcular Gençlik ve Spor Derneği  işbirliği ile 23-25 Mayıs 2023 tarihlerinde çevrimiçi “Erken Müdahalede Gelişimsel Yaklaşımlar ve Motor Beceri Odaklı Müdahale Sempozyumu” düzenlenecektir. İlk iki gün davetli konuşmacıların yer aldığı programda üçüncü gün farklı gelişen çocukların (otizm, görme yetersizliği, zihinsel yetersizlik, işitme yetersizliği, bedensel yetersizlik, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, özel öğrenme güçlüğü) motor becerilerinin desteklenmesinde yaşam boyu müdahale programlarının uygulanması konusunda karşılaşılan sorunlar ve çözüm yolları tartışılacaktır. Çalıştay sonunda rehber niteliği taşıyan bir rapor hazırlanarak alanda etkin politikaların üretilmesi adına üniversitelere, Milli Eğitim Bakanlığı’na, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na gönderilmesi planlanmıştır.

Bu sempozyum Claudine Sherrill’ın anısına düzenlenmektedir.

Sempozyuma bu linkten kayıt olabilirsiniz.

Claudine Sherrill Kimdir?

Claudine Sherrill

Lisans derecesini 1955'te Texas Woman Üniversitesi (TWU) “Sağlık, Beden Eğitimi ve Rekreasyon” alanında aldı. Beden eğitimi alanında yüksek lisans ve doktora eğitimini New York'taki Columbia Üniversitesi'nde tamamladı. Ayrıca, doktora sonrası San Francisco Eyalet Koleji'nde ve TWU'da özel eğitim alanında eğitim aldı. 1977'de en yüksek seviyedeki “Ulusal Terapötik Rekreasyon Topluluğu” sertifikasyonunu kazandı. Claudine Sherrill, emekli olduktan sonra, uyarlanmış fiziksel aktiviteye olağan üstü katkısı, akademik liderliği, mesleğe adanmışlığı nedeniyle TWU tarafından Emeritus Profesör unvanını aldı.

 

Claudine Sherrill, 1972'de TWU'da uyarlanmış beden eğitimi uzmanlığını başlatmış olmaktan büyük bir gurur duyuyordu. Uyarlanmış beden eğitimi alanında birkaç federal hibeden birini alan (TWU'da devam eden bir gelenek) ilk öğretim üyesiydi. Claudine öğretmeyi severdi ve öğrencilerini en yüksek potansiyellerine kadar zorlardı. Öğretme tarzı, kendini mükemmel performansa adaması ve her öğrencideki en iyiyi ortaya çıkarma becerisi nedeniyle öğrencilerinde büyük izler bırakmıştır. Claudine 150'den fazla yüksek lisans ve doktora tezi yönetti ve kişisel farklılıklara yaratıcı yaklaşımı ve herkes için eşitliğe ve fırsatlara olan tutkusu ile öğrencilerini derinden etkiledi.

Dr. Claudine Sherrill her zaman kişiliği, mesleğimize olan bağlılığı, insanlığa katkıları ve sevimli gülümsemesi ile hatırlanacak ve öğrencilerinin kalplerinde yaşayacak.

 

Erken müdahale nedir?

0-3 yaş arasında gelişimleri risk altında bulunan çocuk/bebeklerin psikolojik, fiziksel ve bilişsel iyi olma hallerini destekleyerek bu riskleri önlemek, en aza indirmek için sunulan çok yönlü hizmetlerdir. Bu hizmetler temelde çocuğu aile ile birlikte desteklemeyi hedefleyen programları içermektedir. Etkili erken müdahale, sorunların oluşmasını önlemeyi veya sorunlar ortaya çıktığında daha da kötüleşmeden onlarla başa çıkmayı hedefler. Aynı zamanda, bir çocuğu yetişkin yaşamına hazırlayan bir dizi becerinin geliştirilmesini sağlar. Erken müdahale, ebeveynleri desteklemek için ev ziyareti programları ve çocukların sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmeye yönelik okul temelli programlar gibi farklı biçimler alabilir. Erken müdahale yaşamın ilk birkaç yılında sunulduğunda en güçlü etkiye sahip olmakla birlikte, çocukluk ve ergenlik döneminin herhangi bir noktasında da çocukların gelişimlerine önemli katkıları olabilmektedir.

Motor Beceri Odaklı Müdahale Nedir?

Egzersiz ve hareket müdahaleleri (EHM) çeşitli beceri ve davranışları hedeflemek için fiziksel çaba ve/veya dikkatli hareket kullanımını içerir. Egzersiz öncül bir aktivite olarak, bir görev veya davranış performansını veya fiziksel uygunluğu ve motor becerileri artırmak için kullanılabilir. Hareket aktiviteleri, spor/rekreasyon aktiviteleri, dövüş sanatları, yoga veya diğer belirli motor beceri ve tekniklere odaklanan uygulamaları kapsar. EHM müdahaleleri, ısınma/soğuma ve aerobik, kuvvet, esneme ve/veya motor aktiviteleri içerebilir ve bireysel veya grup/ekip tabanlı ortamlarda gerçekleştirilebilir. EHM genellikle yönlendirme, modelleme, pekiştirme ve görsel desteklerle birlikte kullanılır (Steinbrenner et al., 2020).

Sempozyum programı için tıklayınız.


Katılımcılar:

  • Aileler
  • Özel gereksinimli bireylerle ilgili sivil toplum örgütleri
  • Çocuk gelişimciler, özel eğitim öğretmenleri, okulöncesi öğretmenleri, sınıf öğretmenleri beden eğitimi öğretmenleri, antrenörler, fizyoterapistler, ergoterapistler
  • Üniversitelerin spor bilimleri, çocuk gelişimi, özel eğitim, okulöncesi öğretmenliği ve sınıf öğretmenliği alanında öğrenim gören üniversite öğrencileri
  • Akademisyenler

 

Sempozyuma bu linkten kayıt olabilirsiniz.

 

Sempozyum 1. Gün kayıt linki

Sempozyum 2. Gün kayıt linki

Sempozyum 3. Gün kayıt linki

 

Kaynak: Steinbrenner, J. R., Hume, K., Odom, S. L., Morin, K. L., Nowell, S. W., Tomaszewski, B., Szendrey, S., McIntyre, N. S., Yücesoy-Özkan, S., & Savage, M. N. (2020). Evidence-based practices for children, youth, and young adults with Autism. The University of North Carolina at Chapel Hill, Frank Porter Graham Child Development Institute, National Clearinghouse on Autism Evidence and Practice Review Team.