güncelleme: yayınlama:

Çok Disiplinli Bir Yaklaşımla Otizm Sempozyumu

Çok Disiplinli Bir Yaklaşımla Otizm Sempozyumu

 

17 Mayıs

 

 

08.30-09.30

Kayıt

 

 

09.30- 10.00  

Açılış Konuşmaları

 

 

Prof. Dr. Dilara Özer Sempozyum Başkanı

Prof. Dr. Zeynep Şimşek SBF Dekanı

Prof. Dr. Ege Yazgan, Rektör

Gitar Dinletisi:Rabia Aytek

 

 

 

 

10.00- 11.30

Panel: Otizmde Tarama, Tanılama ve Değerlendirme

Prof. Dr. Dilara Özer

 

Otizm Spektrum Bozukluğunda tanılama, 5N1K

 

Otizmde nörolojik gelişmeler

 

Erken gelişimsel tarama ve müdahale

Prof. Dr. Işık Karakaya

 

Dr. Ece Gültekin

İstanbul Aydın Üniversitesi

Tıp Fakültesi 

 

Uzm. Birgül Bayoğlu

Bayındır Hastanesi Pediatri Bölümü Çocuk Gelişimi Ünitesi

11.30-11.45 

Kahve arası

 

11.45- 12.45

Panel:  Otizmde Eğitimsel Yaklaşımlar I

Uzm. Birgül Bayoğlu

 

Uygulamalı Davranış Analizi

 

 

 

Otizmde teknolojinin kullanımı  

 

 

Prof. Dr. Binyamin Birkan

Biruni Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü/ BBA Akademi

 

Dr. Öğr. Üyesi  Ayşe Tuba Ceyhun

Biruni Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü

12.45-13.45

Yemek arası

 

13.45-15.30

Panel : Otizmli Çocuklar İçin En Az Kısıtlayıcı Eğitim Ortamlarında Düzenlemeler

 

Dr. Demet Gülaldı

 

 

Kaynaştırma ortamlarında otizmli çocukların davranış kontrolü

 

 

Otizmli çocuklar için eğitimde  uyarlamalar

 

 

 

Otizmli öğrencilerin kaynaştırma ortamlarında karşılaştıkları sorunlar

 

 

BM Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi kapsamında özel gereksinimli bireylerin hakları

 

Dr. Aynur Aydoğan

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü

 

Öğr. Gör. Uğur Gökmen

Biruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü

 

 

Parin Yakupyan

Özel Çocukları Destekleme ve Eğitim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı/Özel Algı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

 

 

Avk. Cansu Korkmaz

15.30- 15.45           

Kahve arası

 

15.45- 16.30

Konferans (Online)

Prof. Dr. Zeynep Şimşek

 

 

Otizmle ilgili son gelişmelerin 10 bölüm ile tanıtımı

Prof. Dr. Kerim Münir

Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Hastanesi / Klinik Psikiyatrist

 

16.30- 17. 45

Panel : Gelişimi Destekleyici Müdahaleler

Dr. Hülya Şişli

 

 

Otizmde zenginleştirilmiş çevre; Gelecek vaat eden bir yaklaşım

 

 

Otizm spekturumunda duyu bütünleme

 

 

 

Güvenli davranış müdahalesi

 

 

 

Dr. Aymen Balıkçı

 

 

Fz. Uzm. Ebru Yıldız

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü

 

 

Psikolog BCBA Başak Topçuoğlu

 

 

 

 

 

18 Mayıs

 

 

9.30-9.45

Açılış

 

 

Saz dinletisi:   Erinç Soydan Akyol

 

 

9.45- 11.00

Otizmde Eğitimsel Yaklaşımlar II

Dr. Öğr. Üyesi Aynur Aydoğan

 

Otizmli çocuklar için beden eğitimi ve spor

 

 

 

Erken çocukluk döneminde bütüncül bir yaklaşımla sunulan motor müdahale programlarının etkileri

 

 

 

Otistik özellikler üzerinde sporun etkisi

Prof. Dr. Dilara Özer

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü

 

Dr. Öğr. Üyesi Gülsüm Hatipoğlu Özcan

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi

 

Ergin Güngör

Otizm Konfederasyon Başkanı

11.00-11.15

 

Kahve arası

 

11.15- 12.45

Panel: Otizmli Bireylerin Yaşam Kalitelerinin Desteklenmesi 

Dr. Öğr. Üyesi Hande Seven Avuk

 

Otizmde beslenme sorunları ve çözüm önerileri

 

 

 

Otizmli bireylerin mekansal ihtiyaçları

 

 

 

 

Sanat yolu ile ilişkisel temelli çalışmalar 

 

Doç. Dr. Hümeyra İslamoğlu

Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü

 

Prof. Dr. Meltem Yılmaz

Hacettepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü

 

 

Dr. Zeynep Maçkalı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü

 

12.45-13.45

 

Yemek arası

 

13.45- 16.00

İstihdam, Bağımsız Yaşam ve Aile Merkezli Uygulamalarda İyi Örnekler 

 

Zeynep Maçkalı

 

Aile merkezli uygulamalar

 

 

 

“İş Koçu Destekli İstihdam: Tohum Otizm Vakfı Modeli”

 

 

Otizmli bireyler için bağımsız yaşam uygulamaları 

Ergin Güngör

Otizm Konfederasyon Başkanı

 

 

Dr. Nursinem Şirin

Davranış Analisti, Tohum Otizm Vakfı Eğitim Ar-Ge Direktörü”

 

Dr. Öğr. Üyesi Nevin Eracar

Yeniyüzyıl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü /Otistikler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

 

16.00 -16.30

Kapanış- Dilek ve Temenniler

 

 

 

Katılım formu linki: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeV_KZvm4p1_l_auI8xwgLflyVdukGNOjvSSV2JwtDd2Qo2tg/viewform?usp=sf_link