Hakkında

Bölüm Başkanı Prof. Dr. Dilara Fatoş Özer

İnsan yaşamının temelleri 0-18 yaşlar arasında atılmaktadır. Birey, 18 yaşına kadar çocuk olarak kabul edildiği bu yıllarda korunma, gözetilme ve bakım gerektirir.  Bununla birlikte kişiliğinin tam ve uyumlu olarak gelişebilmesi için kabul, sevgi ve değer gördüğü, haklarının gözetildiği, hoşgörü ve anlayışla karşılandığı mutlu bir aile ortamına ihtiyaç duyar.

Ancak bütün çocukların bu ihtiyaçları karşılanamamakta, farklı gelişen çocukların yanı sıra çalışan, sokakta yaşayan, koruma altına alınmış, suça itilmiş ya da ihmal ve istismara uğramış çok sayıda çocuk bulunmaktadır. Çocuk gelişimi tüm bu çocuklara ve ailelerine hizmet veren, birey, aile ve toplum refahına önemli katkılar sağlayan bir meslek alanıdır. Kuşkusuz bu meslek çocuk sevgisine dayalı olup ancak bu sevgi ile insan hayatına dokunmak ve mutlu bireyler yetiştirmek mümkün olabilir. Toplumun inşasında rol oynayan tüm bireylerin bir zamanlar birer çocuk olduğu düşünüldüğünde de bu mesleğin ne denli önemli olduğu ortaya çıkmaktadır.

Bölümümüz öğretim programı, ülkemizde uygulanan çocuk gelişimi lisans eğitiminin ulusal ölçekte çerçevesini çizen “Ulusal Çekirdek Eğitim Programı” kriterlerine uygun olarak hazırlanmıştır. Bu bağlamda program anatomi, fizyoloji, sosyoloji, psikoloji, çocuk nörolojisi, beslenme gibi temel alan derslerini, gelişimsel tanılama ve değerlendirme, gelişimsel destek programları, erken müdahale, çocuk odaklı aile danışmanlığı gibi alana özgü dersleri ve alan uygulamalarını kapsamaktadır. 

 

Çocuk gelişimciler; sağlık, eğitim, sosyal hizmet alanlarında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar ile çocukların sağlığı ve eğitimini desteklemeye yönelik hizmet veren sivil toplum kuruluşlarında görev alabilmektedirler.