Outgoing Staff

Outgoing Staff

Academic

The minimum duration for an Erasmus+ Mobility for teaching is 2 days and the maximum duration is 5 days. This mobility period depends on the amount of the grant that will be allocated to Istanbul Bilgi University, therefore final mobility period is determined by International Center. In all cases, a teaching activity has to comprise a minimum of 8 hours teaching per week and you must be a full/part time faculty member to apply.

Faculty members should contact the corresponding department of the partner institution, communicate and arrange his/her own Erasmus exchange visit. The host institution may assist you in finding on or off- campus housing and send you an invitation letter for the visa, if needed.

To be able to participate in this mobility program, your Department/School/Faculty/Institute must have a valid agreement with the partner institution you intend to visit. Prospective candidates are advised to consult the list of placements that has been drawn up according to the Erasmus Agreements. Mobility activities cannot be carried out after the end date of the agreement signed with Erasmus Office. The project deadline is 31 May 2021.

Guidelines to Applicants:

Key Action 1 of the Erasmus+ Program provides funds for short term teaching visits of faculty members to partner institutions. This program is called ‘Staff Mobility for Teaching’, and coordinated by the Erasmus Office at Istanbul Bilgi University. Staff Mobility for Teaching who work in higher education institution in Turkey which has a ECHE (Erasmus Charter for Higher Education), the mobility which allows participants to receive teaching in one of the activity areas of the programme country .

The amount of support provided per day per country is determined by the National Agency (www.ua.gov.tr) based on instructions by the European Commission. The faculty members participating in the program may receive funding, including contributions for travel costs and subsistence during the period abroad. The subsistence grant is a contribution towards all other costs for the individual including travel within the city, accommodation, meals and snacks.

For each participant, the distance for travel is calculated by below ‘Distance Calculator’ provided by European Commission:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en

A fixed amount of travel grant is provided depending on the range of travel. For detailed information about the ranges in distance and the amount of grant, please see;

Grant Support :

Travel Support :

Within the scope of the first call, minimum 2 days ”or maximum 5 days of mobility can be awarded to the personnel who submit their applications. This may vary depending on the status of applications evaluated by the Erasmus Commission.The measurement of distance (in km) in between the settlement region of the employees and the area of active duty has to be calculated through the distance calculator. Methods of travel that include transfers do not have an effect upon the net value of the calculated distance measurement.

2019-2020 Erasmus + Personnel Mobility In accordance with the budget remaining within the scope of the Call, 12 employees will get paid.

Grants cannot be guaranteed until the day of mobility.

Duration of Mobility :

The minimum duration for an Erasmus+ Mobility for teaching is 2 days and the maximum duration is 5 days. This mobility period depends on the amount of the grant that will be allocated to Istanbul Bilgi University, therefore final mobility period is determined by Erasmus Office. In all cases, a teaching activity has to comprise a minimum of 8 hours teaching per week and you must be a full/part time faculty member to apply. Faculty members should contact the corresponding department of the partner institution, communicate and arrange his/her own Erasmus exchange visit. The host institution may assist you in finding on or off- campus housing and send you an invitation letter for the visa, if needed. 

To be able to participate in this mobility program, your Department/School/Faculty/Institute must have a valid agreement with the partner institution you intend to visit. Prospective candidates are advised to consult the list of placements that has been drawn up according to the Erasmus Agreements that the BILGI has signed with European partners for the academic year 2019-2020. Please click for Partner Universities https://www.bilgi.edu.tr/en/in...

The eligibility period of the Erasmus+ Mobility for Teaching will be valid until 31 May 2021.

The Staff Mobility for teaching can be participated between 20 March 2020- 31 May 2020.

How to Apply?

All full time or part time   faculty members who wish to take part in this mobility program should send application form, approved (signed and sealed) final teaching mobility agreement (completed) with invitation letter to erasmus@bilgi.edu.tr . Application Deadline is 02 March 2020.

Erasmus+ Staff Mobility for teaching applications will start on 16 December 2019

Academic staff teaching mobility is an activity calculated on the basis of the teaching day and the grant payment is made for the teaching day. For this reason, it is mandatory that the course program of the Staff Mobility For Teaching - Mobility Agreement is specified as day. Erasmus + Staff Mobility grant resources are limited. For this reason, The Number of granted days depends on the number of accepted applications. The faculty members and the academic units who have not participated in teaching mobility before will be given priority during the evaluation process.

Please click for the samples of application documents in hyperlinks:

Invitation letter Application Form and Staff Mobility for Teaching Agreement

Selection Criterias:

*Please Click for other Valid Foreign Language Exam  

P.S: Staff that have the same points will be given priority in their total service time under the Istanbul Bilgi University.

Please click for the list of the Partner Universities, countries which were applied before and the list of departments which participated in the program before. 

NEW) Required documents for 2019-2020 selected Teaching Staff Mobility

Required Documents during the Applications

Document during the mobility and after selection

Document after mobility

P.S All the documents must be filled in electronically. All required document must be submitted to International Center after the mobility in order to receive the rest of the grant.

Required documents for 2018-2019 selected Teaching Staff Mobility 

Required Documents during the Applications

Document during the mobility and after selection

Document after mobility

P.S All the documents must be filled in electronically. All required document must be submitted to International Center after the mobility in order to receive the rest of the grant.

Administrative

Erasmus+ Eğitim Alma Hareketliliği için minimum süre 2 gün, maksimum süre ise 5 gündür. Bu hareketlilik dönemi İstanbul Bilgi Üniversitesi’ne ayrılacak ödeneğin miktarına bağlı olup bundan dolayı nihai hareketlilik dönemi Erasmus Ofisi  tarafından belirlenir. Yararlanıcı ortak kurumun ilgili departmanı ile temasa geçmeli ve de Erasmus değişim programını kendisi ayarlamalıdır. Ev sahibi kurum, kampüs içi veya dışı konaklama bulmanızda yardımcı olabilir ve eğer gerekiyorsa vize işlemleriniz için davet mektubu yollayabilir. 

Muhtemel adaylar, 2019-2020 Akademik Yılı için BİLGİ’nin anlaşmalı olduğu partner üniversitelerin listesini kontrol edebilir. Hareketlilik faaliyetleri merkezimizle imzalanan sözleşme bitiş tarihinden sonrasına sarkamaz. Sözleşme bitiş tarihi 31 Mayıs 2021'dir.

Başvuru Kılavuzu

Erasmus+ Programının 1. Anahtar Eylemi, geçerli program ülkelerindeki bir ortak kuruma kısa vadeli eğitim alma ziyaretleri veya idari personelin kendi insiyatifi ile şahsi ziyaret gerçekleştirmesi için fon sağlamaktadır. Bu program ‘Personel Eğitim Alma Hareketliliği’ adını taşımakta olup İstanbul Bilgi Üniversitesi Erasmus Ofisi tarafından koordine edilmektedir. Personel eğitim alma hareketliliği Türkiye’de ECHE (Yükseköğretim Erasmus Beyannamesi) sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş herhangi bir personelin, program ülkelerinden birinde eğitim almasına imkân sağlayan faaliyet alanıdır. 

Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler (işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri gibi) alması mümkündür. Konferans katılımları ise faaliyet kapsamında desteklenememektedir.

Nasıl Başvurulur?

 Erasmus+ Personel Hareketliliği Eğitim Alma programına katılabilmek için BİLGİ ile ev sahibi kurum arasında bir Erasmus+ sözleşmesi olması gerekmemektedir; fakat ev sahibi üniversitenin Erasmus Beyannamesini imzalamış olması gerekir. Bununla beraber, muhtemel adayların, 2019-2020 akademik yılı için Erasmus anlaşma listesini kontrol etmeleri tavsiye edilir.

Ziyaret etmek istediğiniz Üniversitenin “Personel Değişim” programına dahil olup olmadığını görmek için;

https://www.bilgi.edu.tr/tr/in...

Ülke bazında günlük hibe bedeli Ulusal Ajans (www.ua.gov.tr) tarafından Avrupa Komisyonunun talimatları çerçevesinde belirlenmektedir. Programa katılan idari personeller, seyahat masraflarına katkı ve yurtdışındaki süre içerisinde geçinme ödeneği dâhil çeşitli fonlardan faydalanabilirler. Hibe kişinin şehir içinde ulaşımı, konaklaması ve yeme içmesi dâhil diğer masraflarını desteklemek için verilir. 

Her bir katılımcı için seyahat mesafesi Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan aşağıdaki ‘Mesafe Hesaplayıcı’ ile hesaplanır:

http://ec.europa.eu/programmes...

Sabit meblağlı hibe seyahat mesafesine göre sağlanmaktadır. Mesafeler ve ödenek miktarları;

Hibe Miktarları :

Seyahat Miktarları :

Mesafe hesaplayıcısı aracılığı ile personelin yerleşik olduğu yerden, faaliyet yerine kadar olan iki nokta arasının km değeri tespit edilerek hesaplanmalıdır. Personelin aktarmalı olarak seyahat etmesi, yukarıda belirtilen mesafe hesaplaması ile varılan mesafeyi etkilemez.

2019-2020 Erasmus+ Personel Hareketliliği Çağrısı kapsamında kalan bütçeye istinaden en fazla 6 personelimiz hibelendirilecektir.

Çağrı kapsamında başvurularını ileten personellere en az hareketlilik günü olan “2 günlük” veya en fazla 5 günlük hibelendirmesi gerçekleştirilebilir. Bu durum Erasmus Komisyonu tarafından değerlendirilen başvuruların durumuna bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Hareketlilik günü kadar hibe verilmesi garanti edilemez.

Hareketliliğin Süresi:

Hareketlilik en az 2 gün en fazla 5 gün gerçekleştirilebilir. Bu hareketlilik dönemi, Erasmus Komisyon tarafından İstanbul Bilgi Üniversitesi’ne ayrılacak ödeneğin toplam miktarına bağlıdır. Bu nedenle nihai hareketlilik dönemi, Erasmus Ofisi tarafından belirlenmektedir

Hareketlilik faaliyetleri; merkezimizle imzalanan sözleşme bitiş tarihi olan 31 Mayıs 2020 ile sınırlıdır. Bu tarihten sonraki hareketlilikler program tarafından desteklenmez.

Eğitim Alma Hareketliliğini 20 Mart 2020 - 31 Mayıs 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilebilirsiniz.

Bu hareketlilik programına katılmak isteyen bütün tam zamanlı idari personelin, onaylı (imzaları tamamlanmış ve mühürlü) nihai eğitim alma hareketliliği sözleşmesi, başvuru formu ve davet mektubunu erasmus@bilgi.edu.tr adresine 02 Mart 2020 mesai bitimine kadar iletilmesi gerekmektedir.

Başvurular 16 Aralık 2019 tarihinde başlayacaktır.

Doküman örnekleri için lütfen aşağıdaki linkleri tıklayınız:

Davet mektubuBaşvuru Formu ve  Personel Eğitim Alma Hareketliliği Sözleşmesi.

Kaynak eksikliğinden dolayı ödenek ayrılamayan başvuru sahipleri yedek listesine yerleştirilecek ve bu kişilere ileriki dönemlerdeki fon mevcudiyetine göre ödenek ayrılacaktır.

Değerlendirme Ölçütleri:

NOT: 

  • Aynı puana sahip personel arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde hizmet süresi daha uzun olan personele öncelik verilecektir.
  • Eğitim alma hareketliliği programına daha önce katılmamış idari personele değerlendirme sürecinde öncelik verilecektir. 
  • Daha önce gidilen partner üniversite, bölüm ve ülke listesi için tıklayınız.

(YENİ) 2019-2020 Akademik yılı - İdari Personel İçin Gerekli Evraklar

Başvuru Esnasında teslim edilmesi Gereken Belgeler

Hareketlilik Esnasında teslim edilmesi Gereken Belgeler

Hareketlilik Sonrasında teslim edilmesi Gereken Belgeler

2018-2019 Akademik yılı - İdari Personel İçin Gerekli Evraklar

Başvuru Esnasında teslim edilmesi Gereken Belgeler

Hareketlilik Esnasında teslim edilmesi Gereken Belgeler

Hareketlilik Sonrasında teslim edilmesi Gereken Belgeler

NOT: Tüm belgeler bilgisayar ortamında düzenlenmelidir.Evraklarında eksiklik olan personellerimizin kalan %20 oranındaki ikinci hibe ödemeleri yapılmayacaktır.