Giden Personel

Giden Personel

Akademik

Erasmus+ Ders Verme Hareketliliği için minimum süre 2 gün, maksimum süre ise 5 gündür. Bu hareketlilik dönemi İstanbul Bilgi Üniversitesi’ne ayrılacak ödeneğin miktarına bağlı olup bundan dolayı nihai hareketlilik dönemi Erasmus Ofisi tarafından belirlenir. Ders verme hareketliliği minimum 8 saatlik olmalı ve başvurmak için tam/yarı zamanlı öğretim üyesi olmalısınız. Öğretim üyeleri ortak kurumun ilgili departmanı ile kendileri temasa geçmeli ve Erasmus+ değişim ziyaretini ayarlamalılardır. Ev sahibi kurum, kampüs içi veya dışı konaklama bulmanızda yardımcı olabilir ve eğer gerekiyorsa vize işlemleriniz için davet mektubu yollayabilir. 

Bu programına katılabilmek için Bölüm/Okul/Fakülte/Enstitünüz ile ziyaret etmeyi düşündüğünüz ortak kurum arasında yürürlükte bir anlaşma olması gerekmektedir. Muhtemel adayların, 2019-2020 Akademik Yılı için BİLGİ’nin anlaşmalı olduğu partner üniversitelerin listesini kontrol etmeleri tavsiye edilir. Hareketlilik faaliyetleri merkezimizle imzalanan sözleşme bitiş tarihinden sonrasına sarkamaz.

Başvuru Kılavuzu

Erasmus+ Programının 1. Anahtar Eylemi, öğretim elamanlarının ortak kurumlara kısa dönem ders verme ziyaretleri gerçekleştirmesi için fon sağlamaktadır. Program ‘Personel Ders Verme Hareketliliği’ adını taşımaktadır, İstanbul Bilgi Üniversitesi Erasmus Ofisi  tarafından koordine edilmektedir. Personel Ders Verme hareketliliği Türkiye’de ECHE (Yükseköğretim Erasmus Beyannamesi) sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilen herhangi bir kişinin, program ülkelerinden birinde eğitim almasına imkân sağlayan faaliyet alanıdır. Ülke bazında günlük hibe bedeli Ulusal Ajans (www.ua.gov.tr) tarafından Avrupa Komisyonunun kuralları çerçevesinde belirlenmektedir. Programa katılan öğretim elemanları, seyahat masraflarına katkı ve yurtdışında ki süre içerisinde geçinme ödeneği dahil çeşitli fonlardan faydalanabilirler. Hibe kişinin şehir içinde ulaşımı, konaklaması ve yeme içmesi de dahil olmak üzere masraflarını desteklemek için verilir. 

Hibe Miktarları;

Seyahat Miktarları;

Her bir katılımcı için seyahat mesafesi, Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan aşağıdaki ‘Mesafe Hesaplayıcı’ ile hesaplanır:

http://ec.europa.eu/programmes...

Sabit meblağlı seyahat ödeneği, seyahat mesafesine göre sağlanmaktadır. 

Mesafe hesaplayıcısı aracılığı ile personelin yerleşik olduğu yerden, faaliyet yerine kadar olan iki nokta arasının km değeri tespit edilerek hesaplanmalıdır. Personelin aktarmalı olarak seyahat etmesi, yukarıda belirtilen mesafe hesaplaması ile varılan mesafeyi etkilemez

2019-2020 Erasmus+ Personel Hareketliliği  Çağrısı kapsamında kalan bütçeye istinaden en fazla 12 personelimiz hibelendirilecektir.

Hareketlilik günü kadar hibe verilmesi garanti edilemez.

Hareketliliğin Süresi:

2019-2020 Çağrısı kapsamında başvurularını ileten personellere en az hareketlilik günü olan “2 günlük” veya en fazla "5 günlük" hibelendirmesi gerçekleştirilebilir. 

Ders Verme Hareketliliğini 20 Mart 2020 - 31 Mayıs 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilebilirsiniz.

Erasmus Komisyonu tarafından değerlendirilen başvuruların durumuna bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Hareketlilik dönemi hibesi, Erasmus Komisyonu tarafından İstanbul Bilgi Üniversitesi’ne ayrılacak ödeneğin toplam miktarına bağlıdır. Bu nedenle nihai hareketlilik dönemi, Erasmus Ofisi tarafından belirlenmektedir. 

Ders verme hareketliliği minimum 8 saati kapsamalıdır.

Nasıl Başvurulur?

Bu hareketlilik programına katılmak isteyen bütün tam veya yarı zamanlı öğretim elemanlarının, başvuru formu, ev sahibi kurumdan onaylı (tüm imzalar tamamlanmış ve mühürlü) nihai ders verme hareketliliği sözleşmesi, karşı kurumdan alınmış davet mektubunu erasmus@bilgi.edu.tr adresine 02 Mart 2020 mesai bitimine kadar iletilmesi gerekmektedir.

Başvurular 16 Aralık 2019 tarihinde başlayacaktır.

Akademik personel ders verme faaliyeti gün tabanında hesaplanan bir faaliyettir ve ders verilen günler için hibe ödemesi yapılır. Bu nedenle Personel Ders Verme Hareketliliği Anlaşmasında (Staff Mobility For Teaching - Mobility Agreement) ders verme programının gün olarak belirtilmesi zorunludur.

Erasmus+ Personel Hareketliliği kapsamında hibe kaynakları sınırlıdır. Hareketliliğe katılacak personelin hibelendirileceği gün sayısı, kabul edilen başvuru sayısına göre değişkenlik gösterilebilir.

Ders verme hareketliliği programına daha önce katılmamış öğretim elemanları ve akademik birimlere değerlendirme sürecinde öncelik verilecektir. Doküman örnekleri için aşağıdaki linklerden bilgi edinebilirsiniz:

Başvuru için teslim edilmesi gereken evraklar:

Davet mektubuBaşvuru Formu ve Personel Ders Verme Hareketliliği Sözleşmesi.

Kaynak eksikliğinden dolayı ödenek ayrılamayan başvuru sahipleri yedek listesine yerleştirilecek ve bu kişilere ileri ki dönemlerdeki fon mevcudiyetine göre ödenek ayrılacaktır. Aşağıdaki değerlendirme ölçütleri Türkiye Ulusal Ajans tarafından belirlenmiş olup uygulanması Erasmus Komisyonu tarafından uygun görülmüştür.

Değerlendirme Ölçütleri;

Not: Aynı puana sahip personel arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde hizmet süresi daha uzun olan personele öncelik verilecektir.

Daha önce gidilen partner üniversite, bölüm ve ülke listesi için tıklayınız.

(* Anlaşmalarda bölüm değişikliği ya da yıldan yıla iptaller söz konusu olabileceğinden lütfen emin olmadığınız üniversiteler için danışınız.)

Başvuru esnasında eksik evrakları olacak şekilde başvuru belgelerini ileten adaylarımızın başvuruları değerlendirilmeyecektir.

2021 Proje Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketliliği (Başvurular https://erasmusbasvuru.ua.gov....adresinden alınacaktır.)

Personel Hareketliliği Değerlendirme Ölçütleri

Ders Verme Hareketliliği Sözleşmesi (Staff Mobility for Teaching Agreement)

Eğitim Alma Hareketliliği Sözleşmesi (Staff Mobility for Training Agreement)

2019-2020 Akademik yılı - Akademik Personel İçin Gerekli Evraklar

Partner Üniversite Erasmus Kodları

Başvuru Esnasında teslim edilmesi Gereken Evraklar:

Hareketlilik Esnasında teslim edilmesi Gereken Belgeler

Hareketlilik Sonrasında teslim edilmesi Gereken Belgeler

2018-2019 Akademik yılı - Akademik Personel İçin Gerekli Evraklar

Partner Üniversite Erasmus Kodları

Başvuru Esnasında teslim edilmesi Gereken Evraklar:

Hareketlilik Esnasında teslim edilmesi Gereken Belgeler

Hareketlilik Sonrasında teslim edilmesi Gereken Belgeler

NOT: Tüm belgeler bilgisayar ortamında düzenlenmelidir. Evraklarında eksiklik olan personelimizin kalan %20 oranındaki ikinci hibe ödemeleri yapılamamaktadır.

İdari

Erasmus+ Eğitim Alma Hareketliliği için minimum süre 2 gün, maksimum süre ise 5 gündür. Bu hareketlilik dönemi İstanbul Bilgi Üniversitesi’ne ayrılacak ödeneğin miktarına bağlı olup bundan dolayı nihai hareketlilik dönemi Erasmus Ofisi  tarafından belirlenir. Yararlanıcı ortak kurumun ilgili departmanı ile temasa geçmeli ve de Erasmus değişim programını kendisi ayarlamalıdır. Ev sahibi kurum, kampüs içi veya dışı konaklama bulmanızda yardımcı olabilir ve eğer gerekiyorsa vize işlemleriniz için davet mektubu yollayabilir. 


Başvuru Kılavuzu

Erasmus+ Programının 1. Anahtar Eylemi, geçerli program ülkelerindeki bir ortak kuruma kısa vadeli eğitim alma ziyaretleri veya idari personelin kendi insiyatifi ile şahsi ziyaret gerçekleştirmesi için fon sağlamaktadır. Bu program ‘Personel Eğitim Alma Hareketliliği’ adını taşımakta olup İstanbul Bilgi Üniversitesi Erasmus Ofisi tarafından koordine edilmektedir. Personel eğitim alma hareketliliği Türkiye’de ECHE (Yükseköğretim Erasmus Beyannamesi) sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş herhangi bir personelin, program ülkelerinden birinde eğitim almasına imkân sağlayan faaliyet alanıdır. 

Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler (işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri gibi) alması mümkündür. Konferans katılımları ise faaliyet kapsamında desteklenememektedir.

Nasıl Başvurulur?

 Erasmus+ Personel Hareketliliği Eğitim Alma programına katılabilmek için BİLGİ ile ev sahibi kurum arasında bir Erasmus+ sözleşmesi olması gerekmemektedir; fakat ev sahibi üniversitenin Erasmus Beyannamesini imzalamış olması gerekir. Bununla beraber, muhtemel adayların, 2019-2020 akademik yılı için Erasmus anlaşma listesini kontrol etmeleri tavsiye edilir.

Ziyaret etmek istediğiniz Üniversitenin “Personel Değişim” programına dahil olup olmadığını görmek için;

https://www.bilgi.edu.tr/tr/in...

Ülke bazında günlük hibe bedeli Ulusal Ajans (www.ua.gov.tr) tarafından Avrupa Komisyonunun talimatları çerçevesinde belirlenmektedir. Programa katılan idari personeller, seyahat masraflarına katkı ve yurtdışındaki süre içerisinde geçinme ödeneği dâhil çeşitli fonlardan faydalanabilirler. Hibe kişinin şehir içinde ulaşımı, konaklaması ve yeme içmesi dâhil diğer masraflarını desteklemek için verilir. 

Her bir katılımcı için seyahat mesafesi Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan aşağıdaki ‘Mesafe Hesaplayıcı’ ile hesaplanır:

http://ec.europa.eu/programmes...

Sabit meblağlı hibe seyahat mesafesine göre sağlanmaktadır. Mesafeler ve ödenek miktarları;

Hibe Miktarları :

Seyahat Miktarları :

Mesafe hesaplayıcısı aracılığı ile personelin yerleşik olduğu yerden, faaliyet yerine kadar olan iki nokta arasının km değeri tespit edilerek hesaplanmalıdır. Personelin aktarmalı olarak seyahat etmesi, yukarıda belirtilen mesafe hesaplaması ile varılan mesafeyi etkilemez.

2019-2020 Erasmus+ Personel Hareketliliği Çağrısı kapsamında kalan bütçeye istinaden en fazla 6 personelimiz hibelendirilecektir.

Çağrı kapsamında başvurularını ileten personellere en az hareketlilik günü olan “2 günlük” veya en fazla 5 günlük hibelendirmesi gerçekleştirilebilir. Bu durum Erasmus Komisyonu tarafından değerlendirilen başvuruların durumuna bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Hareketlilik günü kadar hibe verilmesi garanti edilemez.

Hareketliliğin Süresi:

Hareketlilik en az 2 gün en fazla 5 gün gerçekleştirilebilir. Bu hareketlilik dönemi, Erasmus Komisyon tarafından İstanbul Bilgi Üniversitesi’ne ayrılacak ödeneğin toplam miktarına bağlıdır. Bu nedenle nihai hareketlilik dönemi, Erasmus Ofisi tarafından belirlenmektedir

Hareketlilik faaliyetleri; merkezimizle imzalanan sözleşme bitiş tarihi olan 31 Mayıs 2021 ile sınırlıdır. Bu tarihten sonraki hareketlilikler program tarafından desteklenmez.

Eğitim Alma Hareketliliğini  20 Mart 2020 - 31 Mayıs 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilebilirsiniz.

Bu hareketlilik programına katılmak isteyen bütün tam zamanlı idari personelin, onaylı (imzaları tamamlanmış ve mühürlü) nihai eğitim alma hareketliliği sözleşmesi, başvuru formu ve davet mektubunu erasmus@bilgi.edu.tr adresine 02 Mart 2020 mesai bitimine kadar iletilmesi gerekmektedir.

Başvurular 16 Aralık 2019 tarihinde başlayacaktır.

Doküman örnekleri için lütfen aşağıdaki linkleri tıklayınız:

Davet mektubuBaşvuru Formu ve  Personel Eğitim Alma Hareketliliği Sözleşmesi.

Kaynak eksikliğinden dolayı ödenek ayrılamayan başvuru sahipleri yedek listesine yerleştirilecek ve bu kişilere ileriki dönemlerdeki fon mevcudiyetine göre ödenek ayrılacaktır.

Değerlendirme Ölçütleri:

NOT: 

  • Aynı puana sahip personel arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde hizmet süresi daha uzun olan personele öncelik verilecektir.
  • Eğitim alma hareketliliği programına daha önce katılmamış idari personele değerlendirme sürecinde öncelik verilecektir. 
  • Daha önce gidilen partner üniversite, bölüm ve ülke listesi için tıklayınız.

2019-2020 Akademik yılı - İdari Personel İçin Gerekli Evraklar

Başvuru Esnasında teslim edilmesi Gereken Belgeler

Hareketlilik Esnasında teslim edilmesi Gereken Belgeler

Hareketlilik Sonrasında teslim edilmesi Gereken Belgeler

2018-2019 Akademik yılı - İdari Personel İçin Gerekli Evraklar

Başvuru Esnasında teslim edilmesi Gereken Belgeler

Hareketlilik Esnasında teslim edilmesi Gereken Belgeler

Hareketlilik Sonrasında teslim edilmesi Gereken Belgeler

NOT: Tüm belgeler bilgisayar ortamında düzenlenmelidir.Evraklarında eksiklik olan personellerimizin kalan %20 oranındaki ikinci hibe ödemeleri yapılmayacaktır.