Eğitim

Lisans Polis Akademisi

Lisans 2 İşletme yönetimi

Yükseklisans Yönetim Organizasyon 

Yükseklisans 2 Havacılık Yönetimi

Doktora İşletme Yönetimi

Verdiği Dersler

Yönetim Organizasyon

Havacılıkta İnsan Kaynakları Yönetimi

Havacılıkta Stratejik Yönetim

Havayolu Yönetimi

Havacılıkta Güncel Konular

Havalimanı Yönetimi

Havacılıkta İnsan Faktörü

Havacılıkta Değişim Yönetimi

İlgi Alanları

İnsan kaynakları yönetimi, Stratejik Yönetim,

Liderlik Yaklaşımları, Havacılık Yönetimi