Kütüphane ve e-Kaynaklar

BİLGİ Kütüphaneleri, zengin koleksiyonuyla eğitim-öğretim ve araştırma süreçlerine doğrudan katkı sunmaktadır.

Akademisyen ve öğrencilerin kaynak önerileri değerlendirilerek geliştirilen kütüphane koleksiyonunda 170.000’den fazla basılı kaynak, 62.500’den fazla e‐dergi, 500.000’den fazla e‐kitap, 125’ten fazla veri tabanı ve e‐ansiklopedi yer almaktadır. E-kaynaklara günün her saati kampüs içinden veya dışından erişim sağlanabilmektedir.

BİLGİ Kütüphanelerinin 3 kütüphanesi ve 15 çalışma salonu, bireysel ve grup çalışma alanlarının yanı sıra IT köşeleriyle çalışma, araştırma ve okuma için konforlu bir alan sağlamaktadır.

BİLGİ Kütüphaneleri, nitelikli basılı ve elektronik yayınlar, modern çalışma alanları, nitelikli personel, güncel bilgi teknolojileri ile araştırma faaliyetlerinde akademik birimlerle sürekli işbirliği içinde çalışmalarını yürütmektedir.

Akademik iletişim kütüphaneciliği kapsamında araştırma ile ilgili aşağıdaki uygulama ve hizmetler sunulmaktadır: 

  • Açık erişim sistemi ile üniversitede üretilen kitap, makale, bildiri, tez, teknik rapor, fotoğraf, harita, ön baskı, veri setleri, görüntüler, ses ve video dosyaları gibi akademik çalışmalar uluslararası standartlara uygun olarak derlenmekte, düzenlenmekte ve elektronik ortamda herkesin erişimine sunulmaktadır. Detaylı bilgi için tıklayın.
  • Açık bilim, açık veri ve araştırma verilerinin yönetilmesi gibi konularda ulusal ve uluslararası literatürdeki gelişmeler takip edilmekte ve araştırmacılara bu konularda destek verilmektedir.
  • BİLGİ Kütüphaneleri’nde bulunmayan kitap, dergi, makale ve diğer bilgi kaynaklar yurt içinden veya yurt dışından araştırmaları desteklemek amacıyla satın alınarak koleksiyona eklenmektedir. Detaylı bilgi için tıklayın.
  • Ulusal ve uluslararası düzeyde kütüphaneler arası kitap ve doküman sağlama (ILL) hizmeti verilmektedir. Detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
  • Üniversite öğretim elemanlarının bilimsel yayın çalışmalarına destek olmak amacıyla “düzeltme ve editörlük” (proofreading) hizmeti verilmektedir. Bu kapsamda İngilizce yayınlarda yazım, dilbilgisi, teknik terminoloji kullanımı ve tutarlılığı ile içeriğin kontrolü; üslup, açıklık ve okunabilirlik açısından düzeltmeler; grafik ve tabloların uygun kullanımının kontrolü gibi hizmetler sunulmaktadır.
  • ORCID, isim benzerliklerinin yarattığı sorunların çözülmesi, makalelere daha hızlı erişilmesi, yayın ve proje başvurularının daha kolay yapılması, araştırma ve çalışmaların bir araya getirilmesi ve çalışmalar arasında otomatik bağlantılar oluşturmasını sağlayan dijital tanımlayıcı numaradır. İstanbul Bilgi Üniversitesi ORCID kurumsal üyesidir ve ORCID ile ilgili çalışmalar Kütüphane tarafından yürütülmektedir. Detaylı bilgi için tıklayın.
  • Akademik bilgiye kolay ve hızlı erişimi sağlamak amacıyla etkin araştırma yöntem ve stratejilerini içeren kütüphane seminerleri, BİLGİ Kütüphaneleri’nin araştırmacılara sunduğu diğer olanaklar arasında yer alıyor. Bu seminerlerde kütüphane kullanımı ve üyeliği, kampüs dışından erişim, elektronik kaynakların kullanımı, e-kitap ödünç alma, otomatik bilgilendirme, kendi kütüphaneni oluşturma, bilimsel yazım araçları, bilgi yönetimi ve araştırma yöntemleri gibi konularda ayrıntılı bilgi sunulmaktadır. Seminerlerle ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
  • Bilimsel çıktıların analizi konusunda WOS ve SCOPUS gibi indeksleri kullanarak bibliyometrik çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca bilimsel makale hazırlama, etkili yazım, dergi seçimi ve yüksek etki faktörlü indeksli dergilerde makale yayımlamanın yolları ve yayım sürecinin etkin yönetimi gibi konularda yazar çalıştayları düzenlenmektedir.
  • Üniversite öğretim elemanları tarafından yayımlanmış kitap, kitap editörlüğü, kitap bölümü ve makale gibi bilimsel yayınlar için “Bilimsel Teşvik Ödülü” verilmekte ve Bireysel Araştırma Fonu Yönergesi kapsamında akademik teşvik sunulmaktadır. Yayınların bu yönerge kapsamında ulusal ve uluslararası indekslerden kontrol edilmesi ve kayıtlarının tutulması BİLGİ Kütüphaneleri tarafından yürütülmektedir.

BİLGİ Kütüphaneler’nin web sitesini ziyaret etmek için tıklayın.