Dr. Öğr. Üyesi

Alev Çavdar

+90 212 311 7672

Santralistanbul / L2 102

Eğitim

Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Psikoloji, 2001
Yüksek Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Klinik Psikoloji, 2003
Doktora: Boğaziçi Üniversitesi, Klinik Psikoloji, 2014 (2012-2013 yılları TÜBA Bütünleşik Doktora Programı kapsamında CUNY City College of New York'ta araştırmacı olarak)

Verdiği Dersler

Yüksek Lisans Dersleri: PSY 501 Psikoterapiye Giriş, PSY 503 Mesleki Etik, PSY 511 İleri Psikopatoloji I: Psikodinamik Modeller, PSY 513 İleri Psikopatoloji II: DSM ve Psikofarmakoloji, PSY 520 İleri Araştırma Yöntemleri, PSY 566 Psikanalitik Düşünceyi Uygulama: İleri Klinik Teknikler, PSY 601-602 Klinik Staj ve Süpervizyon, PSY 611-612 Grup Süpervizyonu, PSY 683-684 Yetişkin Klinik Vaka Tartışması, PSY 682 Yetişkin Klinik Vaka Sunumu

Lisans Dersleri: PSY 301 Araştırma Yöntemleri, PSY 312 Psikopatoloji, PSY 331 Psikolojid Ölçüm, PSY 412 Veri Analizi, PSY 488 Psikanalize Giriş

İlgi Alanları

Psikodinamik psikoterapi süreci, terapist-danışan ilişkisi, psikoterapide duygular ve değişim, analitik üçüncü, zaman algısı, psikanalitik kavramların operasyonalizasyonu, üniversite öğrencilerinin ruh sağlığı 

Başarı ve Ödüller

2012-2014 TÜBA Bütünleşik Doktora Programı Bursu (Proje Başlığı: Şimdi-ve-burada savunmacılık ve interaktif regülasyon: Psikanalitik sürece ilişkisel bir bakış)

2018-2019 BİLGİ BAP Araştırma Fonu (Proje Başlığı: Psikodinamik yönelimli psikoterapi süreci ve sonucu)