Dr. Öğr. Üyesi

Aslı Gürer

+90 212 311 7426

Santralistanbul / E2-318

Eğitim

Lisans: Boğaziçi Üniversitesi: İngiliz Dili Eğitimi, 2007

Yüksek Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Dilbilim, 2010

Doktora: Boğaziçi Üniversitesi, Dilbilim, 2015