Eğitim

Derece

 Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lise

 Fen

Kuleli Askerî Lisesi 

 1983

Lisans

 Makine

Kara Harp Okulu

 1987

Y. Lisans 1

 İşletme

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü

 2004

Y. Lisans 2

 Üretim ve Lojistik Stratejileri

Beykent Üniversitesi

 2007

Doktora

 İşletme

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü

 2008

Doçent

 Yönetim ve Strateji

ÜAK

 2012

Verdiği Dersler

İlgi Alanları

Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi

 • Lojistik Yönetimi / Küresel Lojistik
 • Lojistik ve Tedarik Zinciri Stratejileri
 • Stratejik Tedarik / Satın Alma Yönetimi

Yönetim ve Strateji

 • Stratejik Yönetim
 • Çağdaş Rekabet Stratejileri ve Analizi
 • Çağdaş Yönetim Yaklaşımları ve Teknikleri
 • Örgüt Kültürü ve Liderlik
 • Liderlik ve Yönetim Becerileri

Diğer Bilgiler

Seçilmiş Proje ve Etkinlikler

 • Uluslararası Stratejik Yönetim Konferansı (Int'l Strategic Mgmt. Conference); Eş başkan (Mart 2022'den itibaren), danışma ve organizasyon komiteleri üyesi ve hakem (Ocak 2010'dan itibaren)
 • 10’ncu 5 Yıllık Kalkınma Planı (2014-18) çalışmaları kapsamında Kalkınma Bakanlığı'nca oluşturulan “Lojistik Hizmetlerinin Geliştirilmesi Özel İhtisas Komisyonu” üyesi olarak “Taşımacılıktan Lojistiğe Geçiş” çalışmaları (17-28 Ekim – 12-16 Kasım, 2012)
 • UND iş birliği ile sürdürülen “Lojistik Eğitiminin ve Müfredatının Düzenlenmesi” projesinde “Lisans Müfredatı İyileştirme Çalışma Grubu” üyeliği (Eylül 2013 – Aralık 2016)
 • UTİKAD ev sahipliğinde gerçekleştirilen Fiata2014 World Congress kapsamında icra edilen mesleki eğitim forumunda “Disaggregation on logistics education in Turkey: A solution based initiative” başlıklı çalışma ile davetli konuşmacı. 17 Ekim 2014
 • Caspian Forum (Tiflis/Gürcistan) kapsamında icra edilen “Georgia’s Role in Transportation through the Middle Corridor” oturumunda “Competitive Power of Regional Countries in Logistics” başlıklı çalışma ile davetli konuşmacı, 29-30 April 2015
 • Türk Dili Konuşan Ülkeler İş birliği Konseyi (Turkic Council) bağlısı Türk Akademisi’nin desteğiyle “Orta Koridorda (Trans-Caspian Transit Corridor) Lojistik ve Taşımacılığın Geliştirilmesi” Projesi (Mart 2015 – Ağustos 2015).
 • Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenen “Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı Projesi Çalıştayı”nda moderatör ve konuşmacı, 5 Mayıs 2015, Ankara
 • Astana Economic Forum kapsamında düzenlenen “Caspian Transit Corridor: Infrastructure Development and Economic Cooperation” panelinde delege ve tartışmacı (discussunt), 21 Mayıs 2015, Astana-Kazakistan
 • Kazakistan Devlet Demir Yolları ve KTZ Express tarafından düzenlenen “Trans-Caspian Transit Corridor” konulu çalıştayda davetli konuşmacı, 16 Haziran 2015, Astana-Kazakistan
 • South Caspian Region Transportation 2015 Summit kapsamında düzenlenen “Impacts of Reviving the Silk Road through Caspian Sea” konulu panelde “Reviving the Infrastructure of Silk Road through Caspian Sea” başlıklı çalışma ile davetli konuşmacı. 29 Temmuz 2015, Mövenpick Hotel, İstanbul
 • 11’nci 5 Yıllık Kalkınma Planı (2019-23) çalışmaları kapsamında Kalkınma Bakanlığı'nca oluşturulan “Lojistik Hizmetlerinin Geliştirilmesi Özel İhtisas Komisyonu” üyesi olarak “Kalkınma Planı Lojistik eki”nin hazırlanması (Aralık 2017 – Ocak 2018)
 • Lojistik Derneği (LODER) bünyesinde "Lojistik Eğitim Standartları" projesi üyesi (Eylül 2017 – devam):
  • Bölüm müfredatlarının oluşturulması,
  • Ders içeriklerinin oluşturulması,
  • Ders kitaplarının yazılması,
  • Depolama Yönetimi ve Satınalma Yönetimi kitaplarının editörlüğü,
  • Lojistik Yönetimi ve Tedarik Zinciri Yönetimi kitaplarında bölüm yazarı 
 • İzmir Kalkınma Ajansı nezdinde Piri Reis Üniversitesi tarafından yürütülen "İzmir Bölgesi Limanları Gelişim Stratejisi Hazırlanması Projesi" kapsamında araştırmacı (Ekim 2020 – Mart 2021)
 • Poznań University of Economics and Business bünyesinde Operational Programme Knowledge Education Development 2014-2020, action 3.5 “International Study Programmes” kapsamında yürütülen POWR.03.05.00-00-Z054/18 numaralı “Poprawa jakości kształcenia i zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu” projesinde Faculty of International Business and Economics, International Logistics Study Programme öğrencilerine “Global Logistics and Supply Chain Strategies” eğitmeni (10.2020 – 12.2022).
 • Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 6-8 Ekim 2021 tarihlerinde icra edilen (Atatürk Havalimanı C Terminali) 12.Ulaştırma ve Haberleşme Şurası kapsamında;
  • Denizyolu ve Karayolu sektörleri odak grup toplantılarında üye,
  • 9-11 Temmuz 2021 tarihlerinde NG Hotel – Afyon’da icra edilen Vizyon Ortak Akıl Konferansı’nda Lojistik oturumlarında moderatör,
  • Lojistik Vizyon Raporu yazımında editör,
  • Şura’nın icrası esnasında Karayolu sektörü oturumlarında delege,
  • 6 Ekim 2021 tarihinde gerçekleştirilen Denizyolu Sektör Panelinde moderatör ve
  • 7 Ekim 2021 tarihinde gerçekleştirilen Havayolu Sektör Panelinde moderatör.