Aylin Kılıç Cepdibi

+90 212 311 6340

Kustepe

Aylin Kılıç Cepdibi (Dr.)

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümünde Lisans ve Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. 2012 yılında “Cumhuriyetçi Erdem Kavramı ve Türkiye’de Tek Parti İktidarı” başlıklı teziyle aynı bölümden Doktora derecesini aldı. 2021 yılında Anadolu Üniversitesi Sanat Tarihi Uzmanlığı Sertifika Programını başarıyla tamamladı. 2007’den beri İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak dersler vermektedir. Verdiği dersler arasında “Karşılaştırmalı Demokrasi Çalışmaları”, “Demokrasi ve Toplumsal Hareketler”, “Sanat, Kültür ve Tarih” bulunmaktadır. Başlıca çalışmaları alanları demokrasi teorisi, totalitarizm, cumhuriyetçi düşünce geleneği, sanat felsefesi, feminizm ve toplumsal hareketlerdir. “Fedakâr Eş, Fedakâr Yurttaş” isimli bir kitabı bulunan Aylin Kılıç Cepdibi’nin çalışmaları FelsefeLogos, Rh+ Sanat, Felsefi Düşün ve Toplumsal Tarih gibi dergilerde yayınlanmıştır. 

Eğitim

2006-2012 İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler (Doktora)

2003-2006 İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler (Yüksek Lisans)

1999-2003 İstanbul Üniversitesi S.B.F. Uluslararası İlişkiler (Lisans)

Verdiği Dersler

  • HUM 107 Art, History and Culture (I)
  • HUM 108 Art, History and Culture (II)
  • GE 235 Democracy in Comparative Perspective
  • GE 236 Democracy and Social Movements 
  • (V)HTR 111 / (V)HTR 112 History of Turkish Revolution


İlgi Alanları

Çalışma Alanları
Politika Teorisi, Etik, Siyasi Düşünceler Tarihi, Sanat Felsefesi, Türk Siyasal Hayatı,
Spesifik Konular
Felsefe ve Politika İlişkisi, Cumhuriyetçi Düşünce Geleneği, Karşılaştırmalı Demokrasi Tarihi, Türkiye’de Modernleşme ve Yurttaşlık Anlayışı, Toplumsal Hareketler, Sanat ve Kültür