Dr. Öğr. Üyesi

Bilge Baş

+90 212 311 7184

Santralistanbul / EN1 106

Eğitim

 • 2015, Doktora, Kıyı Bilimleri ve Mühendisliği, İstanbul Teknik Üniversitesi
 • 2007, Yüksek Lisans, Kıyı Bilimleri ve Mühendisliği, İstanbul Teknik Üniversitesi
 • 2004, Lisans, Çevre Mühendisliğ, İstanbul Teknik Üniversitesi

Verdiği Dersler

 • CE 204 - Akışkanlar Mekaniği
 • CE 305 - Hidrolik
 • CE 313 - Kıyı Mühendisliğine Giriş

İlgi Alanları

 • Kıyı Yapıları ve Prosesleri
 • Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (YDD)
 • Fiziksel Modelleme
 • Kıyı ve Açık Deniz Yapılarının Çevresel Etkilerinin Değerlendirilmesi
 • Yoğun Atıksuların Deşarjı

Başarı ve Ödüller

 • 2019:  EC MSCA-IF Seal of Excellence Ödülü
 • 2018:  EC MSCA-IF Seal of Excellence Ödülü
 • 2013:  Tübitak 2214 Yurtdışı Doktora Sırası Araştırma Burs Programı 
 • 2013:  Tinçel Eğitim ve Kültür Vakfı Yurtdışı Araştırma Bursu 
 • 2011:  Vehbi Koç Vakfı Araştırma Görevlisi Doktora Öğrencisi Bursu

Diğer Bilgiler

Araştırma Projeleri:

 • 2022 - 2023: SUMES: Sustainable Marine Ecosystem Services. Flaman Bölgesi İnovasyon ve Girişimcilik Ajansı (VLAIO), Belçika. 
 • 2012-2015: MERMAID: Innovative Multi-purpose offshore platforms: planning, design and operation, Avrupa Birliği 7. Çerçeve Projesi (EU-FP7). http://www.mermaidproject.eu/ 
 • 2011- 2015:  Yoğun Atıksu Deşarjının Deniz Ortamındaki Hidrodinamik Davranışının İncelenmesi (Proje No: 55522), İTÜ Bilimsel Araştırmalar Projeleri Birimi (BAP), Doktora Tezi Destekleme Projesi.