Dr. Öğr. Üyesi

Bilge Baş

+90 212 311 7184

Santralistanbul / EN1 106

Eğitim

 • 2015, Doktora, Kıyı Bilimleri ve Mühendisliği, İstanbul Teknik Üniversitesi
 • 2007, Yüksek Lisans, Kıyı Bilimleri ve Mühendisliği, İstanbul Teknik Üniversitesi
 • 2004, Lisans, Çevre Mühendisliği, İstanbul Teknik Üniversitesi

Verdiği Dersler

 • CE 204 - Akışkanlar Mekaniği
 • CE 305 - Hidrolik
 • CE 313 - Kıyı Mühendisliğine Giriş
 • ENGR 312 - Çevre Mühendisliğine Giriş
 • CE 490 - İnşaat Mühendisliğinde Tasarım ve Planlama
 • CE 491-Bitirme Projesi I
 • CE 492-Bitirme Projesi II

İlgi Alanları

 • Kıyı Yapıları ve Prosesleri
 • Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (YDD)
 • Fiziksel Modelleme
 • Kıyı ve Açık Deniz Yapılarının Çevresel Etkilerinin Değerlendirilmesi
 • Yoğun Atıksuların Deşarjı

Başarı ve Ödüller

 • 2019:  EC MSCA-IF Seal of Excellence Ödülü
 • 2018:  EC MSCA-IF Seal of Excellence Ödülü
 • 2013:  Tübitak 2214 Yurtdışı Doktora Sırası Araştırma Burs Programı 
 • 2013:  Tinçel Eğitim ve Kültür Vakfı Yurtdışı Araştırma Bursu 
 • 2011:  Vehbi Koç Vakfı Araştırma Görevlisi Doktora Öğrencisi Bursu

Diğer Bilgiler

Araştırma Projeleri:

 • 2024 - Devam ediyor: SEAREFINERY - improved valorization of marine sources and processing waste for resource efficient blue food/feed and environmentally sustainable materials development, EU-Sustainable Blue Economy Partnership (SBEP). https://www.kth.se/dib/researc... (Araştırmacı)
 • 2023 - Devam ediyor: Caddelerden Kaynaklanan Yüzeysel Akışta PAH Yükünün Azaltılması için Döngüsel Bir Filtre Sistemi Geliştirilmesi ve Sürdürülebilirlik Analizi, TÜBİTAK COST 2519 Programı, Proje No: 122Y419. (Araştırmacı)
 • 2022 - 2024: SUMES: Sustainable Marine Ecosystem Services. Flaman Bölgesi İnovasyon ve Girişimcilik Ajansı (VLAIO), Belçika. https://sumesproject.be/en (Araştırmacı)
 • 2012-2015: MERMAID: Innovative Multi-purpose offshore platforms: planning, design and operation, Avrupa Birliği 7. Çerçeve Projesi (EU-FP7). https://cordis.europa.eu/proje (Araştırmacı)
 • 2011- 2015:  Yoğun Atıksu Deşarjının Deniz Ortamındaki Hidrodinamik Davranışının İncelenmesi (Proje No: 55522), İTÜ Bilimsel Araştırmalar Projeleri Birimi (BAP), Doktora Tezi Destekleme Projesi. (Araştırmacı)


Uluslararası Ağlara Üyelikler:

 • CA22122 RethinkBlue COST Aksiyonu: Rethinking the Blue Economy: Socio-Ecological Impacts and Opportunities  (https://www.cost.eu/actions/CA22122/)
 • CA21103 CircularB COST Aksiyonu: Implementation of Circular Economy in the Built Environment  (https://circularb.eu/).
 • CA20109 Modenerlands COST Aksiyonu: Modular Energy Islands For Sustainability and Resilience (https://modenerlands.eu/).
 • CA17133 Circular-City COST Aksiyonu: Implementing Nature Based Solutions For Creating a Resourceful City (https://circular-city.eu/)
 • CA17105 WECANet COST Aksiyonu: A pan-European Network for Marine Renewable Energy with a Focus on Wave Energy (https://www.wecanet.eu/)