Dr. Öğr. Üyesi

Candan Yasan Tepetaş

+90 212 311 5131

Santralistanbul / SEYFİ ARKAN BİNASI 312

Eğitim

Özel Hukuk Doktora Derecesi: Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015

Özel Hukuk Yüksek Lisans Derecesi: Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009

Lisan Derecesi: Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2005

Verdiği Dersler

  • Milletlerarası Özel Hukuk
  • Milletlerarası Ticaret (yüksek lisans)
  • Yabancıların Temel Hak ve Özgürlükleri 
  • Impact of EU Law on Turkish Legislation
  • Advocacy Skills and Moot Practice
  • Introduction to Moot Court Competitions: Special Topics

İlgi Alanları

  • Tahkim 
  • Milletlerarası özel hukuk
  • Milletlerarası aile hukuku
  • İmalatçının sorumluluğu