Dr. Öğr. Üyesi

Candan Yasan Tepetaş

+90 212 311 5131

Santralistanbul / SEYFİ ARKAN BİNASI 312

Eğitim

Özel Hukuk Doktora Derecesi: Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015

Özel Hukuk Yüksek Lisans Derecesi: Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009

Lisan Derecesi: Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2005

Verdiği Dersler

Milletlerarası Özel Hukuk-I; Milletlerarası Özel Hukuk-II; Milletlerarası Ticaret; Yabancıların Temel Hak ve Özgürlükleri; Impact of EU Law on Turkish Legislation; Introduction to Moot Court Competitions: Special Topics; LGBTİ ve İnsan Hakları; Seminer

İlgi Alanları

Milletlerarası Tahkim; Milletlerarası Aile Hukuku; Milletlerarası Tüketici Hukuku; İmalatçının Sorumluluğu