Dr. Öğr. Üyesi

Derya Üçoğlu

+90 212 311 7774

Santralistanbul / L1 117

Verdiği Dersler:
•    Muhasebeye Giriş
•    Finansal Raporlama ve Maliyet Analizi
•    Yönetim Muhasebesi
•    Uluslararası Muhasebe

İlgi Alanları:
•    UFRS
•    Finansal araçların muhasebeleştirilmesi
•    KOBİ’lerin muhasebe gereksinimleri