Dr. Öğr. Üyesi

Eren Tosyalı

+90 212 311 6591

Kuştepe / ESKİ BİNA A 232

Eğitim

2008 Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Lisans

2011 İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı Yüksek Lisans

2015 İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı Doktora

Verdiği Dersler

Fizik

Geometrik Optik I-II

Optisyenlik I-II-III

Optisyenlik Uygulamaları I-II

Optik Aletler

Radyasyon Fiziği

Biyofizik

İlgi Alanları

  • Bose-Einstein Yoğuşması 
  • Lineer Olmayan Dinamik Sistemler
  • Kaos Teorisi ve Uygulamaları
  • Optik Latis Örgüler