Dr. Öğr. Üyesi

Evrim Erişir

+90 212 311 5070

Santralistanbul / SEYFİ ARKAN BİNASI 304Eğitim

Doktora: 

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk (2010)

Yüksek Lisans:

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk (2003)

Lisans: 

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi (2001)

Verdiği Dersler

- Medenî Usûl Hukuku

- İcra Hukuku

- Özel Hukukta Geçici Hukukî Koruma 

İlgi Alanları

- Medenî Usûl Hukuku

- İcra ve İflâs Hukuku

- Geçici Hukukî Koruma

- Tüketici Uyuşmazlıklarının Çözümü Usûlü

- Teminat Hukuku