Dr. Öğr. Üyesi

Füsun Servin Tut Haklıdır

Akademik  ve İdari Görevler

 • 2013-, Yardımcı Doçent Dr., İstanbul Bilgi Üniversitesi, Enerji Sistemleri Mühendisliği
 • 2012-2013, Yarı Zamanlı Öğretim Üyesi İstanbul Bilgi Üniversitesi, Enerji Sistemleri Mühendisliği
 • 2018-         , Bölüm Başkan Yrd.
 • 2016-         , Enerji Sistemleri Mühendisliği ERASMUS Koordinatörü
 • 2019-         , Çevre Enerji ve Sürdürülebilirlik Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi
 • 2021-         , Çevre Enerji ve Sürdürülebilirlik Merkezi Md. Yrd.


Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

Haklıdır Tut, F.S.,  Şengün, R., Aydın H. 2021. "Characterization and Comparison of geothermal fluids geochemistry within the Kızıldere Geothermal Field in Turkey: New findings with power capacity expanding studies". Geothermics, v. 94: 102110.

Haklıdır Tut, F.S. 2020. "The importance of long-term well management in geothermal power systems using fuzzy control: A Western Anatolia (Turkey) case study", Energy, 213:118817.

Haklıdır Tut, F.S., Haklıdır, M. 2020."Prediction of geothermal originated boron contamination by deep learning approach: at Western Anatolia Geothermal Systems in Turkey", Environmental Earth Sciences, 79:180.

Haklıdır Tut, F.S., Şengün, R. 2020. "Hydrogeochemical similarities and differences between high temperature geothermal systems with similar geologic settings in the Büyük Menderes and Gediz Grabens of Turkey”, Geothermics, v. 83"

Haklıdır Tut, F.S., Haklıdır, M. 2019. " Prediction of Reservoir Temperatures Using Hydrogeochemical Data, Western Anatolia Geothermal Systems (Turkey): A Machine Learning Approach". Natural Resources Research, 1-14.

Haklıdır Tut, F.S., Balaban Özen, T. 2019. " A review of mineral precipitation and effective scale inhibition methods at geothermal power plants in West Anatolia (Turkey)", Geothermics 80, 103-118.

Haklıdır Tut, F.S., Haklıdır M. 2017. “Fuzzy control of calcium carbonate and silica scales in geothermal systems”, Geothermics, v.  70, p. 230-238

Füsun S. Tut Haklıdır, “Hydro-geochemical Evaluation of Thermal, Mineral and Cold Waters between Bursa City and Mount Uludağ in the South Marmara Region of Turkey”. Geothermics, v. 48, p.132-145, 2013.

I.S., Torres-Alvarado., P. M. Verma, K. Opondo, D. Nieva, F. Tut Haklıdır, E. Santoyo, R.M. Barragan, V. Arellano, “Estimates of Geothermal Reservoir Fluid Characteristics: GeoSys.Chem and WATCH”. Revista Mexicana De Ciencias Geologicas (sci) v. 29, núm. 3, p. 713-724, 2012.

 

Diğer  Hakemli Makaleler

Haklıdır Tut, F.S. 2017. “Scaling Types and Systems Used to Provide Controlling of Scale occurrence in High Temperature Geothermal Systems in Western Anatolia; Kızıldere-II (Denizli) Geothermal Power Plant Example”, Geological Bulletin of Turkey, 60 (2017) 363-382. 

M. Haklidir, F.S. Tut Haklıdır, “Possibilities for Hydrogen Production from H2S and Storage in the Black Sea”, International Journal of Nuclear Hydrogen Production and Applications (IJNHPA), V.2, P.78-85, 2009.

F.S. Tut Haklıdır, M.Y. Savaşçın, “An approach of Mineral Water Occurrence South of Mount Uludağ”. Geosound Earth Sciences Journal, 50-51; 27-45, 2007.


Kitap Bölümleri

Haklıdır Tut, F.S., Baytar, K. Kekevi, M. 2019. "Global CO2 Capture and Storage Methods and a New Approach to Reduce the Emissions of Geothermal Power Plants with High CO2 Emissions: A Case Study from Turkey". Climate Change and Energy Dynamics in the Middle East. Eds. Qudrat-Ullah, Hassan, Kayal, Aymen A. 366 p. Springer.

Haklıdır Tut, F.S. 2015. “Geothermal Energy Sources and Geothermal Power Plant Technologies”. Energy Systems and Management, Springer Energy Proceedings, Chapter 11; 115-124.

 

Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Seçili Bildiriler

Şengün R., Tut Haklıdır F. S. 2022.  Green Hydrogen Production From Geothermal Power Plants. 23rd World Hydrogen Energy Conference, 26-20 June 2022, İstanbul-Turkey.

Şengün R., Tut Haklıdır F. S. 2022. Jeotermal Güç Üretiminde Yaşayan Efsane; Kızıldere Jeotermal Sahası ve Rezervuar İzleme Çalışmaları. 74. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 11-15 Nisan 2022, MTA Ankara.

Tut Haklıdır, F.S., Şengün R., Kılınçarslan S. 2022. Jeotermal Santrallerden Salınan Gazların Konsantrasyonlarının Azaltılmasına Yönelik Bir Saha Çalışması. 5. Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Sempozyumu, JMO. 17-18 Mart 2022 (çevrimiçi konferans).

Aydın, H., Şengün, H., Tut Haklıdır F.S. 2022. Potential Assessment of Lithium Extraction from Geothermal Reservoirs. Proceedings, 47th Workshop on Geothermal Reservoir Engineering Stanford University, Stanford, CA, Feb. 07-09-2022 (online conference)

Tut Haklıdır, F.S. 2021. Artificial Intelligence Applications in Renewable Energy. 1st International Congress on Artificial Intelligence and Data Science, İzmir Katip Çelebi University, 26-28 November 2021 online conference)

Tut Haklıdır, F.S., Şengün R., Kılınçarslan S. 2021. Gases Released from Geothermal Power Plants and Possible Gas Disposal Methods: A Case Study from Turkey. Fifth International Conference on Natural Resources and Sustainable Environmental Management. Near East University, N. Cyprus, 8-12 November 2021 (online conference)

Tut Haklıdır F.S., Haklıdır M.  2021. The Reservoir Temperature Prediction Using Hydro-geochemical Indicators By Machine Learning: Western Anatolia (Turkey) Case. Proceedings World Geothermal Congress 2020+1 Reykjavik Iceland, April- October 2021 (hybrid conference)

Tut Haklıdır F.S., Özen Balaban T., Şengün, R. 2021. Evaluation of Geothermal Scaling Possibilities and the Effective Scale Mitigation Methods at Different Type Geothermal Power Plants in Western Anatolia (Turkey). Proceedings World Geothermal Congress 2020+1 Reykjavik Iceland, April- October 2021 (hybrid conference). 

Masry S., Qurban Ali N., Tut Haklıdır F. S. 2021. Potential renewable energy resources of Istanbul and installation of a micro-grid system.  11th  International % 100 Renewable Energy Conference (IRENEC 2021). 20- 23.05.2021, İstanbul-Turkey (online conference)

Tuncer, E., Arat, İ., Tut Haklıdır F.S. Evaluating The Future Of Heat Pump Usage In Energy Production With A Case Study. International Congress Of Energy Economy and Security (ENSCON, 2020). 14-15 November 2020, Istanbul-Turkey (online conference).

Tut Haklıdır F., Nyokabi, J. The Comparison of Reservoir Characterizations and Operational Challenges at High Temperature Geothermal Reservoirs in Western Anatolia (Turkey) and Kenya. ARGeo_C8 8th African Rift Geothermal Conference, 04-06.11.2020, Nairobi, Kenya (online conference).

Karahan, F., Haklıdır Tut, F.S. Geothermal- Solar Hybrid Thermal Power Plant Design With Case Study Of Gümüşköy Hybrid Power Plant in Western Anatolia-Turkey. IRENEC 2020. 04-06.06.2020, İstanbul-Turkey (online conference).

Haklıdır Tut, F.S. Intelligent Geothermal Power Plants: An Introduction To The New Generation Power Plants.Turkey Geothermal Conference; GT’2020. JESDER,  05-06.02.2020. Ankara-Turkey.

Haklıdır, Tut F.S., Şengün, R. "Geothermal Mineral Recovery Possibilities in the High Temperature Geothermal Systems in Western Anatolia". International Earth Science Colloquium on the Aegean Region (IESCA),  Dokuz Eylul University İzmir, 7-11 October 2019.

Haklıdır Tut, F.S., Haklıdır, M.. "The Fluid Temperature Prediction with Hydro-geochemical Indicators Using A Deep Learning Model: A Case Study Western Anatolia (Turkey)". 43rd Workshop on Geothermal Reservoir Engineering Stanford University, CA, February 11-13-2019.

Haklıdır Tut, F.S., Şengün, R. The Importance of Geochemical Studies in Increasing Efficiency of Geothermal Reservoir and Geothermal Power Plants. Turkey Geothermal Conference; GT’2019. JESDER,  06-07 Feb.,2019, Ankara-Turkey.

Şahin, B., Ateş, M. Topalak, Ö.A., Haklıdır Tut, F.S., Erdem, M. E. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) Feribotlarında Yakıt Tasarruflu ve Çevreye Daha Duyarlı Alternatif Enerji Teknolojilerinin Olası Kullanım Koşullarının Değerlendirilmesi.  EEMKON 2019,  Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Kongresi, 14-16 Kasım, 2019, Harbiye Askeri Müzesi, İstanbul.

Haklıdır Tut, F.S. 2018. “The Critical Processes for The Planning of Investment of and Operating Periods of Geothermal Power Plant Projects in Turkey”, 4th International Geothermal Resources Symposium, 21-24 Feb,2018  Afyon-Turkey.

Haklıdır Tut, F.S., Balaban Özen, T. 2018. "The Scaling Problems and Scale Inhibition Methods for Geothermal Power Plants In West Anatolia”4th International Geothermal Resources Symposium, 21-24 Feb,2018  Afyon-Turkey.

Demirağ, E., Haklıdır Tut, F.S., Bilge, A.N. “ The Lifetime Extension Methods of Binary Type Geothermal Power Plants”, International Energy Law Materials and Energy Summit, Istanbul-Turkey, 27-30 September 2017. 

Haklıdır, Tut F.S., Şengün, R. “Thermodynamic Effects on Scale Inhibitors Performance At Multi-flash and Advanced Geothermal Power Systems”, Proceedings, 41st Workshop on Geothermal Reservoir Engineering Stanford University, Stanford, California, February 22-24, 2016. 

Haizlip Robinson, J., Stover, M., Garg, K.S., Haklıdır Tut, F.S., Prina, N. “Origin and Impacts of High Concentrations of Carbon Dioxide in Geothermal Fluids of Western Turkey”, Proceedings, 41st Workshop on Geothermal Reservoir Engineering Stanford University, Stanford, California, February 22-24, 2016.

Haklıdır Tut, F.S., Şengün, R. Uzun, A., Kılınçarslan S. 2015. “The Importance of Processing Geothermal Fluids for Sustainability of Geothermal Power Plants: With Kızıldere (Turkey) Geothermal Field Case”, Proceedings of World Geothermal Congress, Melbourne-Australia, 19-24 April 2015.

Haklıdır Tut, F.S., Şengün, R., Haizlip Robinson, J. 2015. “ The Geochemistry of Deep Reservoir Wells in Kızıldere Geothermal Field (Turkey)”, Proceedings of World Geothermal Congress, Melbourne-Australia, 19-24 April 2015.

Haklıdır, M, Haklıdır Tut, F.S. 2015. “Fuzzy Control of Calcium Carbonate and Silica Scales in Geothermal Systems”, Proceedings of World Geothermal Congress, Melbourne-Australia, 19-24 April 2015.

Garg, S. K., Haizlip Robinson, J., Bloomfield, K.K., Kındap, A.,Haklıdır Tut, F.S., Güney, A. 2015. “A Numerical Model of the Kızıldere Geothermal Field, Turkey”, Proceedings of World Geothermal Congress, Melbourne-Australia, 19-24 April 2015.

Haklıdır Tut F. 2014.“Geothermal Sources and Geothermal Power Technologies in Turkey”. Int. Energy and Management Conference (ICEM), Istanbul-Turkey, 5-7 June 2014.

F. Haklıdır Tut., A. Kındap, “The First Discovered High Enthalpy Geothermal Field in Büyük Menderes Graben: Kızıldere Geothermal Field with new 80 MWe Power Plant Investment in Western Anatolia, Turkey”.  Europe Geothermal Conference, Pisa- Italy 3-8 June 2013.

J. Haizlip Robinson, F Haklıdır Tut, S.K. Garg, “Comparison of Reservoir Conditions in High Noncondensible Gas Geothermal Systems”. 38th Workshop on Geothermal Reservoir Engineering Stanford University, Stanford- CA, February 11-13, 2013.

F.S. Tut Haklıdır, A. Uzun, R. Şengün, “Investigation of reservoir characteristics of high enthalpy geothermal fields on Büyük Menderes Graben and sulphate variations of geothermal fluids in the graben”. Proceedings of International Earth Science Colloquium on the Aegean Region (IESCA), 1-5 October 2012, Dokuz Eylül University, İzmir, Turkey.

 F.S. Tut Haklıdır, 2012. “Geothermal  Energy Utilization in Turkey and in Other Countries” 2nd International %100 Renewable Energy Conference and Exhibition (IRENEC). 28-30 June 2012, Istanbul.

Haizlip Robinson, A. Güney, F.S. Tut Haklıdır, K. S., Garg, “The impact of High Noncondensible Gas Concentrations on Well Performance Kızıldere Geothermal Reservoir, Turkey” Proceedings, Thirty-Seventh Workshop on Geothermal Reservoir Engineering Stanford University, Stanford – CA, January 30 – February 1, 2012.

 Haizlip Robinson, F.S. Tut Haklıdır, “High Noncondensible Gas Liquid Dominated Geothermal Reservoir Kızıldere, Turkey”. Geothermal Resources Council Annual Meeting (GRC). 23-26 October 2011, San Diego, USA.

F.S. Tut Haklıdır, T.  Akın, A. Güney, A. Alpagut Bükülmez, “Geochemistry of Fluids in New Wells of Kızıldere Geothermal Field in Turkey”. Proceedings, 36th Workshop Geothermal Reservoir Engineering, 31th Jan- 2nd February 2011, Stanford University, Stanford-CA, p: 869-877.

 A. Güney, F.S. Tut Haklıdır, T. Akın, A. Alpagut Bükülmez, “Kızıldere Short Term Flow Test, Impact of Deep Wells”. Proceedings, 36th Workshop Geothermal Reservoir Engineering, 31th Jan-2nd February 2011, Stanford.

 F.S. Tut Haklıdır, “Geothermal Fluids and Environment: A Case Study Kızıldere Geothermal Power Plant”. Association of Academies of Sciences Workshop on Environment and Resources in Asia, 25-27 September 2009, İzmir, Turkey.

M. Haklıdır, F.S. Tut Haklıdır, “Hydrogen Production from Geothermal Sources in Turkey” World Geothermal Congress, 24-30 April 2010, Bali, Indonesia.

M. Haklıdır, F.S. Tut Haklıdır, “Hydrogen Production from Geothermal Sources”, International Hydrogen Energy Congress and Exhibition IHEC 2007, Istanbul, Turkey, 13-15 July 2007.

 M.Haklıdır, F.S. Tut Haklıdır,  “Possibilities For Hydrogen Production from H2S and Storage in the Black Sea”, 5th International Conference on Hydrogen Treatment of Material HTM 2007, Donetsk, Ukraine, May 21-25, 2007 .

F.S. Tut Haklıdır, “Geochemistry Studies in Kızıldere Geothermal Field”. ITU, Petroleum and Natural Gas Engineering Seminar, , 27-28 .06. 2013 ITU, Istanbul-TR.

F.S. Tut Haklıdır, A. Güney, “Geothermal Capacity Expanding Studies in Kızıldere Field”. 11. Ulusal Sanitary Engineering Symposium, Geothermal Energy Session, 17-20.04.2013, İzmir-TR.

F.S. Tut Haklıdır, A. Uzun, R. Şengün, A. Güney, “The First Evaluations of Alasehir – Gediz Graben Geothermal Field”. 66th Turkey Geological Congress, 01-05.04. 2013, Ankara-TR.

F.S. Tut Haklıdır, “Importance of Monitoring of Control Parameters in Scale Occurrence and Prevention due to Geothermal Fluids”. Geothermal Sources Exploration and Application Symposium in 08-09.12.2012, ITU, İstanbul- TR.

F.S. Tut Haklıdır, J. Haizlip Robinson, “Required Hydro-geochemical Studies during Survey and Production Periods in Geothermal Fields: With Kızıldere Geothermal Field Model”. 5th Geochemistry Symposium, 23-25.05.2012, Denizli-TR.

F.S. Tut Haklıdır, T. Akın, Ç. Parlaktuna, D. Türk, T. Savaş, “Scaling Types and Prevention and Control of Scaling in the Operation Stage in Geothermal Fields: Kızıldere Geothermal Field Case Study”. 64th Turkey Geological Congress, 25-29.04.2011, Ankara-TR.

F.S. Tut Haklıdır, “Mutual Evaluation of Geothermal Fields in Western Anatolia and Middle-East Anatolia with Geochemical Methods”. 63rd Turkey Geological Congress, 05-09.04 2010, Ankara-TR.

Eğitim

Akademik Özgeçmiş

 • 2021, Doçent, Üniversitelerarası Kurul
 • 2007, Doktora, Jeoloji Mühendisliği, Dokuz Eylül Üniversitesi
 • 2003 Yüksek Lisans, Jeoloji Mühendisliği, Dokuz Eylül Üniversitesi

Verdiği Dersler


 • Öğretim Üyesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, ESEN 309 Hidrojen Enerji Sistemleri
 • Öğretim Üyesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, ENGR 370 Jeotermal Enerji Sistemleri
 • Öğretim Üyesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, ESEN 408 Enerji Çevre ve Hukuk
 • Öğretim Üyesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, ESEN 401 Enerji Sistemleri ve Teknolojileri
 • Öğretim Üyesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, ESEN 380 Güç Santral Tasarımları
 • Öğretim Üyesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, ESEN 390 Enerji Sistemleri Mühendisliğinde Deneysel Tasarım

 

Danışmanlık Yapılan Tezler:

2022 "Control and Optimization of Islanded  Mode Micro-grid" by Natasha Qurban Ali

2022 “Evaluation of the Impact of the European Green Deal Act On the Green Energy Transition of Turkey by AHP Model”  by Ata Çağ, Batuhan Telçi, Okan Batır.

2022 “The Benefits of Establishing Micro-grids Based on Renewable Energy in Disadvantages Geographies: With A Case Study” by Alperen F. Alper, A. Su Çiftçi, Tayfun M. Yıldırım.

2022 “Design and Optimization of PEM Fuel cell for Transportation Application and Importance of Green Hydrogen” by Tala Khalid AL-Shareef, Ahmad Ziad Abdul Wahed.

2022 "Developing A Micro-grid System in Buyukada Island (Istanbul)", MsC. thesis by Salah Masry

2021 "Renewable Energy Status of Turkey And The Future Aspect" by Osman Bakır

2021 "Solar Power Prediction by Machine Learning" by Mustafa Özenç, Orkun Uluhansın

2021 "Geothermal-Concentrated Solar Power Hybrid Systems With A Common Steam Turbine Design: With A Case Study" by Hümay Aykol, Nehir Ece Estim, İsmail Berkay Sağlam

2021 "Green Computing and New Energy Conservation Approaches By Renewable Energy Sources With A Case Study" by Hakkı Urgancı, Raşit Yıldırım

2021 "Covid-19 Effects On Global Energy Market and Predictions Of The Future Effects on Energy Market in Turkey"  by Görkem Demirhan, Türkan Banu Civanoğlu"

2020 " Advantages of Microgrid Sytems and the Conceptual Design of A Microgrid System: Kalkansöğüt- Edirne (Turkey) Case Study by Jülide Müşerref Çelebi

2020 "Evaluating the Future of Heat Pump Usage in Energy" by  İclal Arat, Eda Tuncer

2020 "Estimating Short-Term Market Clearing Price in Energy Market Based on Available Data From Turkish Energy Market" by Ali Emre Serin, Baran Kınalıdır

2020 "The Role Of Energy Resources On  Global Climate Change And Evaluation of Possible Diseases Due To Climate Change In Istanbul (Turkey) in Near Future" by Buse Nur Çoban

2020 "Reduction and Conversion Methods of Hydrogen Sulfide Emission Due To Geothermal Power Plants. With A Case Study: Kızıldere (Denizli-Turkey) Geothermal Field" by Gizem Keçeci, Ege Kakat

2019 " "Concept of Sustainable Building and Renovation Case Study of İş Tower-2" by Müge Keskin, Bedirhan Hoşduran

2019 "Visualization of SilahtARağa Energy Museum with Augmented Reality" by Berke Nerezoğlu, Görkem Salcan, Öykü Bahşi, Ege Sucu (with Computer Engineering Department)

2019 "An Engineering Design & Development Study for Alternative Fuel Source Adaptation to Istanbul Sea Buses (IDO) Ferries" by Berfin Şahin, Melis Ateş, Özdemir Alp Topalak (with Mechanical Engineering Department)

2019 " "Renewable Energy Storage" by Emin Hamzaoğlu, Doruk Köksal (with Electrical and Electronics Department)

2018 " Comparison of the Possible Applicability of Electric and Hydrogen Vehicles Technologies in Alaçatı (İzmir-Turkey) Region" by Armaç Karakoyun & Muhammet Ali Berk

2018 "The Effects of Global Climate Change on the World, and the Possible Influences on Structuring of Istanbul in the Medium and Long Term" by Yelda Güner

2017 "Geothermal-Solar Hybrid Thermal Power Plant Design With Case Study of Gümüşköy Hybrid Power Plant in Western Anatolia (Turkey)" by Ali Fahri Karahan

2017 "Comparison of Using Fuel-cell, Hybrid, Electric and Internal Combustion Vehicles for Near Future. Which Technology Will Be The Best Option for Vehicles of the Future?" by Temmuz Ekin Balıcalı

2017 " Strategy Forecasting for Natural Gas Demand of Turkey in Middle Term by Case Study: Istanbul Electricity Crisis in December 2016" by Candar Yiğit Taner&Gülşah Gülbay

2016 " Determination of Energy Losses for Geothermal Power Plant With A Case Study: Kızıldere 2 Geothermal Power Plant (Denizli-Turkey)" by Leyla Şirinengün

2016 " The Challenges of Energy Efficiency Practice and Possible Solutions for Wind Farm in Turkish Energy Sector" by Utku Özkan&Hakkı Mert Ayhan

2016 "The Comparison of Conventional Coal Fired Power Plants and Clean Coal Technologies for Power Production. With Case Study Comparison:  Orhaneli Coal Power Plant (Bursa) and DOSAB (BURSA) Project" by Duygu Kelleci

2016 "Global CO2 Capture and Storage Methods and Probable Methods for Reducing Geothermal CO2 Emissions in Turkey" by Kaan Baytar&Mert Kekevi

2015 "Hydrogen Production from Wind Energy" by İrem Önder&Korcan Kır

2015 "Sustainability of Geothermal Power Plants; Case Study: Denizli-Kızıldere Geothermal Power Plant" by Derya Ulkat

2014 " Wind Power Systems and Turbine Selection Criteria" by Berat Keçeli

2014 "Evaluation of Geothermal Power Systems in High and Medium-Low Enthalpy Fields with Case Study: Potential Seferihisar (İzmir) Geothermal Power Generation System" by Ömer Beşe


İlgi Alanları

 • Jeotermal enerji sistemleri, jeotermal güç santrali optimizasyonları, jeotermal rezervuar izleme, jeotermal kuyularda kimyasal inhibitör uygulamaları
 • Yenilenebilir Enerji Kaynakları
 • Enerji ve çevre ilişkisi, su kirliliği
 • Jeokimya, hidro-jeokimyasal izleme, su-kaya etkileşimleri
 • Jeotermal rezervuar akışkan modellemesi
 • Hidrojen enerji sistemleri, farklı enerji kaynaklarından hidrojen üretim methodları
 • Güç Santralleri Teknolojileri

Diğer Bilgiler

Yenilenebilir Enerji Araştırma Derneği Genel Sekreteri (YENADER;https://yenader.org/tr_tr/inde...)

Member of International Geothermal Energy Association (IGA)

Member of Women in Geothermal Energy (WING)

Member of Women in Green Hydrogen

Member of European Geochemistry Society

Global Women's Network For The Energy Transition (GWNET)