Dr. Öğr. Üyesi

Gökçe Çataloluk

+90 212 311 5138

Santralistanbul / SEYFİ ARKAN BİNASI 416