Prof. Dr.

Gülhan Balsoy

+90 212 311 7857

Santralistanbul / E2-307

Eğitim

Ph.D. , Binghamton University, 2009

Dissertation: Gender and the Politics of Female Body: Midwifery, Abortion, and Pregnancy in Ottoman Society (1838-1890s) (Committee: Donald Quataert, Rıfa’at Ali Abou-El-Haj, Jean Quataert)

Verdiği Dersler

Late Ottoman History 

Early Ottoman History

Ottoman Institutions I, II

Ottoman Social History

The Formation of Modern Turkey

The Philosophy and Methodology of History

Feminist Theory and Gender History

Başarı ve Ödüller

2022                            Istanbul Bilgi University Research Grant

2019                            Istanbul Bilgi University Research Grant (with Cihangir Gündoğdu)

2018                            Istanbul Bilgi University Research Grant (with Cihangir Gündoğdu)

2017                            French Embassy in Istanbul, Visiting Scholarship Award

2016                            Yunus Nadi Social Sciences and Research Award

2010- 2011                 “Europe in the Middle East – The Middle East in Europe” (EUME), a research program of the Berlin-Brandenburg Academy of Sciences and Humanities, the Fritz Thyssen Foundation, and the Wissenschaftskolleg zu Berlin, Post-doctoral Fellowship

2006- 2007                 Research Centre for Anatolian Civilizations, Dissertation Research Fellowship

2005                            Binghamton University, Professional Development Fund Award, Pre-dissertation Research Grant

2002                            Istanbul Technical University-Garanti Bank Fellowship, Graduate Study Fellowship for the MA study in Linköping University, Sweden. 

EDITORIAL WORK

2022                            Editorial Board Member, Toplumsal Tarih: Akademi

2018                            Editorial Board Member, Journal of Ottoman and Turkish Studies

2015-2021                 Editorial Board Member, Journal of Women’s History 


Diğer Bilgiler

ACADEMIC PUBLICATIONS

Books:

The Politics of Reproduction in Ottoman Society, 1838–1900, (London: Routledge, 2013).

Kahraman Doktor İhtiyar Acuzeye Karşı: Geç Osmanlı Doğum Politikaları, (İstanbul, Can Yayınları, 2015) (Turkish translation of The Politics of Reproduction in Ottoman Society, 1838–1900)

 

Journal Articles:

“From the Deathbed to the Register: Administering the Dead in the Early Nineteenth-Century Ottoman Empire,” Social History of Medicine (co-authored with Cihangir Gündoğdu) (forthcoming)

“An Overview of Death Registers Using Spectral Clustering,” Journal of Ottoman and Turkish Studies, Winter 2023, (co-authored with Cihangir Gündoğdu, Gizem Fidan, Cihangir Gündoğdu, Murat Güvenç and Murat Tülek) (forthcoming)

“Crime, Gender, Sexuality: Female Villains in Late Ottoman Crime Fiction,” International Journal of Middle East Studies, 54/1 (2022): 141-148. doi:10.1017/S0020743822000058

“Ottoman Death Registers (Vefeyât Defterleri) and Recording Deaths in Istanbul, 1838-1839” Middle Eastern Studies, 2020. https://doi.org/10.1080/00263206.2020.1851682 (co-authored with Cihangir Gündoğdu)

 “The Solitary Female Refugees and the Widows’ Asylum (Kırmızı Kışla) in Late Nineteenth-Century Istanbul,” Journal of the Ottoman and Turkish Studies Association, 6/2 (2019): 73-90.

“Haseki Women’s Hospital and the Female Destitute of Nineteenth-Century Istanbul,” Middle Eastern Studies, 55/3 (December 2018): 289-300.

 “Introduction,” Journal of Women’s History, special issue “Changing Feminist Paradigms and Cultural Encounters: Women’s Experiences in Ottoman and Post-Ottoman History in the Nineteenth and Twentieth Centuries,” 28/3, (Fall 2016): 10-16.

 “Ottoman Pronatalism in Printed Sources in Late Nineteenth Century,” Ankara University Journal of Communication Research, 12/2, (Fall 2015): 13-40.

 “Infanticide in Nineteenth Century Ottoman Society,” Middle Eastern Studies, 50/6, (2014): 976-991.

 “Gendering Ottoman Labor History: The Cibali Régie Factory in the Early Twentieth Century,” in International Review of Social History, 54, (2009): 45-68.

  

Book Chapters:

“Late Ottoman Labor History,” The I.B. Tauris Handbook of the Late Ottoman Empire: History and Legacy, Khachig Mouradian and Hans Lukas Kieser eds., (I.B. Tauris, 2023) (forthcoming)

“Demographic Anxieties, Pronatalism and Difference in the Ottoman Empire” The Routledge Companion to Sexuality and Colonialism, Dagmar Herzog and Chelsea Schields eds., (Routledge, 2020)

“Gender and the Politics of Reproduction in the Late Ottoman Society,” History from Below - A Tribute in Memory of Donald Quataert, Selim Karahasanoğlu and Değer Cenk Demir eds., (İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2016) 

 “Advices to Pregnant Women: Changing Conceptions of Pregnancy and Birth in the Ottoman Empire in the late Nineteenth Century” in Medicine Within and Between the Habsburg and Ottoman Empires, 18th-19th centuries, Thedora Daniela Sechel, ed. (Verlag, 2011)

Journal Articles in Turkish:

“Dayağa Karşı Dayanışma ve Mor İğne Kampanyalarında “Şiddet” ve “Cinsel Taciz”in Kavramsallaştırılması,” Refleksiyon, (Şubat 2021)

“Vefeyat Defterleri ve Geç Osmanlı İmparatorluğu'nda Ölüm ve Ölümün Kaydı” Toplumsal Tarih, no. 318 (June 2020): 24-28 (co-authored with Cihangir Gündoğdu)

 “Is Gender History Possible?” Toplumsal Tarih, Editor of the Special Issue on Ottoman and Turkish Gender History, (May 2015): 50-52 (Co-authored and co-editor with Başak Tuğ).

“Geç Osmanlı Nüfus ve Kadın Bedeni Politikaları,” (Late Ottoman Policies of Population and Female Body) Toplum ve Bilim, (Fall 2015): 5-29.

“Bir Kadın Hastanesi Olarak Haseki Hastanesi ve 19. Yüzyıl İstanbul’unda Bikes ve Bimesken bir Kadın Olmak,” (Haseki Women’s Hospital and the Experience of Being an Unprotected and Homeless Woman) Toplumsal Tarih, (May 2015): 80-84.

“Osmanlı Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Tarihçiliği Üzerine,” (An Assessment of the Ottoman History on Women and Gender) Toplum ve Bilim, 132, (March 2015): 222-231

“Geç Osmanlı Öğüt Kitaplarında Kısırlık,” (Conceptions of Infertility in Late Ottoman Advice Books) Osmanlı Tarihi Araştırmaları Merkezi Dergisi, 35 (Spring 2014): 41-64.

“Osmanlı Toplumunda Kürtajın Yasaklanması ve Politik bir Alan Olarak Kadın Bedeni,” (Bans on Abortion in Ottoman Society and Female Body as a Political Space) Toplumsal Tarih, (June 2012): 21-27.

Book Chapters in Turkish:

“Tarihçiliğin Görmediği: Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Analizi,” (Overlooked by History: Gender Analysis) in Cumhuriyetin 100. Yılında Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları (Women’s and Gender Studies in the Centennial of the Turkish Republic), Nacide Berber (ed.) (Tarih Vakfi, 2023) (forthcoming)

 “Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Tarihçiliğinde Kaynaklar ve Yöntem Üzerine: Arzuhaller, Hatıratlar ve Romanlarda Ebeler” (Sources and Methods of Women’s and Gender History: Midwives in Petitions, Memoires and Novels), in Feminist Eleştiri (Femnist Criticism), Gülçiçek, Demet ve Erdoğan, Emine (ed.), (Metis, 2022)

“Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Tarihi”, Toplumsal Cinsiyet Tartışmalari, Feryal Saygılıgil (ed.) (İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Sosyoloji Lisans Programı, 2015)

“Osmanlı Toplumunda On Dokuzuncu Yüzyılda Dikkat Çekmeye Başlayan Bir Suç: Katl-i Velid,” (A Newly Defined Crime: Infanticide in Late Nineteenth Century Ottoman Society) Edebiyatımızın Üvey Evladı: Polisiye, Seval Şahin (ed.), (Kavram Yayınları, 2013)

“Osmanlı Emek Tarihinin Toplumsal Cinsiyet Açısından Okunması: Erken Yirminci Yüzyılda Cibali Tütün Fabrikası,” (Gendering the Ottoman Labor History: The Cibali Régie Factory in the Early Twentieth Century) in Osmanlı ve Erken Cumhuriyet Emek Tarihi, Touraj Atabaki and Gavin Brockett, eds. (Bilgi Universitesi Yayınları, 2012)

 Book Reviews:

Meltem Türköz. Naming and Nation-Building in Turkey: The 1934 Surname Law. Meltem Türköz. Palgrave Macmillan, 2017. New Perspectives on Turkey, 59 (2018): 159-162.

Leila Zaki Chakravarti. Made in Egypt: Gendered Identity and Aspiration on the Globalized Shop Floor. Journal of Middle East Women's Studies, 15 (2) (2019): 226–228.