Prof. Dr.

Halil Nalçaoğlu

+90 212 311 7416

Santralistanbul / E1 214

1. Çalışma Alanları

  • Teknoloji ve Toplum
  • Yapısökümü
  • Deconstruction
  • Kültürel Teori
  • İletişim Felsefesi


2. Akademik Çalışmalar

  • Nalçaoğlu, Halil. “Türkiye’de Avrupa Kamu Alanı? Bir Eksikliğin Analizi” (“European Public Sphere in Turkey? Analysis of a Lack”) H. Toker (ed) Kamusal Alanın Avrupalılaşması (in print)
  • Nalçaoğlu, Halil and Aydın Uğur. “Kültür, Kültürel Haklar ve Toplumsal Kimlikler” (“Culture, Cultural Rights and Social Identities”) Kültür Sosyolojisi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2011.
  • Nalçaoğlu, Halil and Mustafa Sarı. “Sociological Analysis of Sustainable Fisheries Management of the Endemic Pearl Mullet in the Fishing Villages of Lake Van” Proceedings of the EIFAC Symposium, Rome: FAO, 2010)
  • Nalçaoğlu, Halil. “Arşivselliğin Kapanışı: Toplumsal Hafıza ve Arşiv Olarak Internet” (“The Closure of Archivality: Internet as the Archive and Social Memory”) Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi, Voyvoda Caddesi Toplantıları, http://www.obarsiv.com/pdf/halil_nalcaoglu.pdf , February 4, 2009.
  • Nalçaoğlu, Halil. “Internet ve Görselin İmhası: İnternet İçeriğini Analiz Etmek İçin Kuramsal Model Arayışları” (Internet and Destruction of the Visual: Searching for a Theoretical Model for the Analysis of Internet Content”) in Mutlu Binark (ed.) Yeni Medya Çalışmaları. Ankara: Dipnot, 2007.