Dr. Öğr. Üyesi

İdil Işıl Gül

+90 212 311 5272

Santralistanbul / L-1 Binası Z-14