Dr. Öğr. Üyesi

İlknur Hacısoftaoğlu

+90 212 311 7314

Santralistanbul

İlknur Hacısoftaoğlu İstanbul Bilgi Üniversitesi Spor Yöneticiliği Bölümünde Dr. Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Lisans eğitimini Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde sosyoloji bölümünde, yüksek lisans ve doktora eğitimini Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi spor sosyolojisi programında tamamlamıştır. Oyunun Ötesinde: Spor Sosyolojisi Çalışmaları kitabının editörlerindendir. Toplumsal cinsiyet ve spor alanında yayınları bulunan Hacısoftaoğlu, sporda kadın, erkeklik ve taraftarlık alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir.

 

Dr. İlknur Hacısoftaoğlu works at Department of Sport Management, at Istanbul Bilgi University. She completed her undergraduate degree at department of Sociology, Middle East Technical University.  She got her Master and PhD degree at Sports Sciences and Technology, Sports Sociology Program in Hacettepe University. She is one of the editors of the book: Beyond the game: Sociology of Sports Studies. Hacısoftaoğlu, who has publications in the field of gender and sports, continues her work in the fields of women, masculinity and spectatorship in sports.


Diğer Bilgiler