Dr. Öğr. Üyesi

Çağla Gül Şenkardeş

+90 212 311 7096

Santralistanbul / L1 Z01

Bilgisayar Teknolojileri Bölümü, Bilişim Güvenliği Teknolojisi Ön Lisans Programı

Teknolojide Girişimcilik Ve İnovasyon Anabilim Dalı Anabilim Dalı Başkanı

Teknolojide Girişimcilik Ve İnovasyon Yüksek Lisans Program Direktörü

Eğitim

Academic Background :

  •  PhD., Communications, Istanbul Bilgi University
  •  MSc., m-MBASabancı University
  •  MSc., Business Administration, Istanbul University
  •  MSc., Mechanical Engineering, Yıldız Technical University
  •  BSc., Mechanical Engineering, Yıldız Technical University

 

Research Interests:

  • Gender
  • Technology & Gender
  • Decentralized Technologies & Society
  • Blockchain Technology as an infrastructure

Verdiği Dersler

-Technology & Society

-Digital Entrepreneurship

-Entrepreneurship in the Digital Age

-Blockchain Technology and Digital Currencies

-Design principles in Computer Engineering