Dr. Öğr. Üyesi

Mehmet Bedii Kaya

+90 212 311 7852

Santralistanbul / SEYFİ ARIKAN 419

Doç. Dr. Mehmet Bedii KAYA

Bilişim ve Teknoloji Hukuku Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi

İletişim için e-posta: mehmet@mbkaya.com

Blog: https://mbkaya.com