Dr. Öğr. Üyesi

Metehan Sekban

+90 212 311 7163

Santralistanbul / L1 Z11

Verdiği Dersler:
•    İş İdaresine Giriş
•    Yönetime Giriş
•    Örgütsel Değişim ve Geliştirme
•    Yenilikçiliğin Yönetimi
•    Örgütsel Davranış
•    İnsan Kaynakları Yönetimi
•    Girişimcilik ve Kurum İçi Girişimcilik
•    Stratejik Yönetim

İlgi Alanları:
•    İş İdaresi
•    Yönetim
•    Örgütsel Değişim ve Geliştirme
•    Yenilikçiliğin Yönetimi
•    Örgütsel Davranış
•    İnsan Kaynakları Yönetimi
•    Girişimcilik ve Kurum İçi Girişimcilik
•    Stratejik Yönetim