Prof. Dr.

Nafia Gül Asatekin

+90 212 311 7190

Santralistanbul / E6-101

Derece

                 Alan

                 Üniversite

   Yıl

 

Eğitim

Derece             Alan                                        Üniversite                                    Yıl

 Lisans            Mimarlık                                 ODTÜ                                          1973

Y. Lisans        Restorasyon/Mimarlık        ODTÜ                                           1978

Doktora          Restorasyon/Mimarlık        ODTÜ                                          1994

Profesör        Restorasyon/Mimarlık        Bahçeşehir Üniversitesi           2009

Profesör        Mimarlık                                Kemerburgaz Üniversitesi        2014       

Profesör        İç Mimarlık                            Bilgi Üniversitesi                         2018       

Verdiği Dersler

ARCH 411.01 Principles of Conservation and Restoration ( Mimarlık  Bölümü)

IND 411.01 Principles of Conservation and Restoration

ARCH337.01 Traditional Residential Arhitecture

ARCH486.01 Aesthtics of Place


İlgi Alanları


İlgi Ve Araştırma Alanları

Mimari Tasarım -Archıtectural Desıgn

Mekanın tanımlanması ve niteliklerinin korunması 

Kültürel Mirasın Korunması-Conservatıon Of Cultural Herıtage     

Mimari Koruma Kuramları-Theory Of Archıtectural Conservatıon 

Mimarlık Ve Sinema-Archıtecture And Cınema

Tasarım ve estetik     

Geleneksel Konut Mimarisi- Aile İlişkileri- Famıly- Tradıtıonal Dwellıng Interrelatıons     

Kültürel Mirasın Korunması İçin Çocukların Eğitimi-Educatıon Of Chıldren For The Conservatıon Of Cultural Herıtage         
Başarı ve Ödüller

Düzenli bir ödül yarışmasında alanıyla ilgili ödül kazanmak

2004:   Performans Ödülü, ODTÜ.

1997;   Award for the Publication of an International Material, ODTÜ Geliştirme Vakfı.

1989:   Teşvik Ödülü, TAÇ Vakfı. (F. Gökçe ile)

1979:  Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Performans Ödülü, Kültür Bakanlığı.

Diğer Bilgiler


1.1.2.0.1 türü kitapta bölüm

2016  Yaldız, Esra & Gül Asatekin, N., “ Anıtsal Yapıların Yeniden Kullanımında İşlevsel Adaptasyonun Mekânsal Analiz Yolu İle Değerlendirilmesi; Kayseri Sahabiye Medresesi”. Türk İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi-TİMAD. 11. 89-112.

1996    “Chapter 4: Man Along Trade Route: Settlements”, Along the Trade Routes: Selcuk Kervansarays in Cappadocia, Maasland vzw, Rekem-Lanaken, Belgium. (Z. Özcan ile)

“Chapter 5: The Geographical Interaction of Space and Time – A Few Examples: Ağzıkarahan Village: Past and Present Coexists”, Along the Trade Routes: Selcuk Kervansarays in Cappadocia, Maasland vzw, Rekem-Lanaken, Belgium. (Z. Özcan ile)


 


Diğer yayınevleri tarafından basılmış bilimsel, mesleki kitaplar, ders kitapları

1999    UNESCO International Campaign to Safeguard the Historical Monuments and Sites of Istanbul and Göreme, UNESCO, Ankara. (A.Yavuz ile)


 


Uluslararası bir kuruluş tarafından düzenli olarak organize edilen hakemli bir konferansta sunulmuş ve konferans kitapçığında basılmış tam metin bildiri

2013    "Definition of a New Design Process for the Reuse of Monumental Buildings", CESB13, Central Europe Towards Sustainable Building 2013, 26-28 June 2013, Prague. (Esra Yaldız ile).

2005    “Signage and Visual Communication in Archaeological Areas”, 2nd International Symposium / Exhibition on Street Furniture, Istanbul Metropolitan Municipality, Iston, pp.242- 252, İstanbul.

Report on Evaluation Mission to Bisotun and Rock Relief of Darius the Great, Kermanshah, Iran. UNESCO, World Heritage List. (http://www.unesco.org)

                             

2002    “User / Space Relationships and the Use of Furniture in the Traditional Residential Architecture in Anatolia”, Housing Cultures: Convergence and Diversity, International Congress, ENHR European Network for Housing Research / Europaforum, Vienna, pp.221-230.

1996    “The Role of Inhabitants in Conservation: Evaluation of Change”, ICOMOS International Symposium on Heritage and Social Change, International Symposium, ICOMOS 11th General Assembly, Sofia.

1995    “General Framework of Conservation Activities in Göreme Valley, Cappadocia”, The Safeguard of the Rock-hewn Churches of Göreme Valley, international meeting (invited paper), ICCROM, Rome, pp.1-7

Proposal from Working Group nr.1: Site Management and Heritage Tourism”, The Safeguard of the Rock-hewn Churches of Göreme Valley, international meeting, ICCROM, Rome, pp.201-208.

1989    “Varieties of Tradition and Traditionalism”, Traditional Environments: Interpretive Approaches, international congress, Berkeley, v.3, pp.1-25 (A. Balamir ile)