Dr. Öğr. Üyesi

Negin Almasi

+90 212 311 5230

Dolapdere / 314

Eğitim

2016-2022, Doktora, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hacettepe Üniversitesi 
2012-2015, Yüksek Lisans, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hacettepe Üniversitesi
2007-2011, Lisans, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Tabriz Üniversitesi

Verdiği Dersler

NUT 215-216     Beslenme İlkeleri ve Uygulamaları I,II

Nut307                Gıdalar ve Kültür

Nut 234              Yaşlılarda Beslenme

Nut 408               Beslenme ve Diyetetik Meslek Etiği 

Diğer Bilgiler

Deneyim ve Görevler

2022-Devam Ediyor, Dr. Öğr.Üyesi., İstanbul Bilgi Üniversitesi

Hakemli Dergi Makaleleri 

Almasi, N., Zengin, H. Y., Koç, N., Uçakturk, S. A., İskender Mazman, D., Heidarzadeh Rad, N., & Fisunoglu, M. (2022). Leptin, ghrelin, nesfatin-1, and orexin-A plasma levels in girls with premature thelarche. Journal of Endocrinological Investigation45(11), 2097-2103.

Almasi, N., Çetin, A. K., & Göktaş, Z. (2022). Anoreksiya Nervosalı Hastalarda İntestinal Mikrobiyotanın Rolü. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar14(1), 65-73.

Almasi, N., & Rakıcıoğlu, N. (2021). Assessing the level of nutrition knowledge and its association with dietary intake in university students. Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi10(3), 274-280.

Almasi, N., & Rakıcıoğlu, N. (2021). The Estimation of Standard Portion Sizes Using Food Photographic Booklet Among University Students in Turkey. Clinical and Experimental Health Sciences11(4), 775-781.

Heidarzadeh-Rad, N., Gökmen-Özel, H., Kazemi, A., Almasi, N., & Djafarian, K. (2020). Effects of a psychobiotic supplement on serum brain-derived neurotrophic factor levels in depressive patients: a post hoc analysis of a randomized clinical trial. Journal of neurogastroenterology and motility26(4), 486.

Almasi, N., & Fisunoglu, M. (2020). Fonksiyonel Besinlerin Kolesterol Metabolizması Üzerinde Etkisi. Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal7(1), 69-91.