Prof. Dr.

Özlem Er

+90 212 311 7568

Santralistanbul / KZ 6 - 204

Eğitim

Özlem Er (Ankara, 1966) lisans ve yüksek lisans derecelerini (BID, MSc) Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden, doktora derecesini ise Manchester Metropolitan University, İngiltere’den aldı. ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nde (1996 -2000) ve İTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nde (2000 – 2018) öğretim üyesi olarak çalıştıktan sonra, halen İstanbul Bilgi Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nde tam zamanlı öğretim üyesi ve 2019 yılından bu yana da bölüm başkanı olarak görev yapmaktadır. Akademik çalışmalarının yanısıra endüstriyel tasarımın tanıtımında aktif rol oynadı ve Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu merkez ve Istanbul Şube yönetim kurullarında  (ETMK, kuruluş 1988) genel sekreter, başkan yardımcısı ve başkan olarak görevler üstlendi. ETMK İstanbul Şube Başkanı olarak Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri’nin 2012 ve 2014’teki organizasyonunu gerçekleştiren ekipte aktif olarak yer aldı ve bu etkinlikler kapsamında yer alan iki konferansı düzenledi. Tasarım yönetimi eğitimi alanında lisans ve lisansüstü düzeyde eğitimi başlattı ve gerek bu alanda ve gerekse de tasarım alanında farklı konularda yüksek lisans ve doktora çalışmaları yönetti. 2012 yılında İSTKA desteği ile yeni mezun tasarımcılarla, yeni ürün geliştirme ihtiyacı içindeki KOBİ’leri internet üzerinde kayıt olunarak erişim sağlanan bir sistem ile eşleştirmeyi amaçlayan kısaca KOBİ’ler İçin Tasarım olarak tanımlanan projenin yürütücülüğünü üstlendi. Özlem Er, European Academy of Design (EAD) Yönetim Kurulu üyesi olmanın yanısıra, Royal Society of Arts üyesi (Fellow of the RSA) ve The Design Journal dergisi Editörler Kurulu üyesidir ve çalışma alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde birçok yayını bulunmaktadır.